‘Het slapend dienstverband’, wat is dat nu eigenlijk, nu de kans groot is dat u die term wel eens gehoord heeft. Het betreft een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer die meer dan twee jaar ziek is en waarvoor de werkgever gelet op die afgelopen termijn niet langer gehouden is om loon te voldoen. In plaats van een einde te maken aan dat nog altijd formeel bestaande dienstverband kiezen veel werkgever er voor om het dienstverband slapend te houden. Op papier blijft het dienstverband met de zieke werknemer dan gewoon bestaan, met als financieel voordeel voor de werkgever dat hij niet gehouden is om aan de zieke werknemer een transitievergoeding te betalen, omdat er feitelijk geen einde gemaakt wordt aan het dienstverband zelf.

Bij de kantonrechter is de afgelopen jaren veelvuldig de vraag gesteld of het slapend houden van een dienstverband, met als doel het niet hoeven voldoen van een ontslagvergoeding niet in strijd zou zijn met goed werkgeverschap. Die vraag is steeds ontkennend beantwoord in de rechtspraak. Kennelijk vond de rechter het geen probleem dat een werkgever ervoor kiest om iemand puur om financiële redenen het dienstverband aan te houden. Het niet beëindigen van de arbeidsovereenkomst was niet verwijtbaar.

Dat het moreel wellicht verwerpelijk is als werkgever mocht evenmin baten in eerdere uitspraken.

Het voorgaande heb ik bewust in de verleden tijd geschreven, omdat er volgende week een uitspraak gepubliceerd wordt van het medisch scheidsgerecht waarin de werkgever wel verplicht wordt om de werknemer die geen aanspraak meer heeft op loon na twee jaar ziekte te ontslaan, zodat die werknemer aanspraak kan maken op een transitievergoeding.

De kritische lezer zal dan nog kunnen stellen dat het hier om medisch recht gaat en zuiver gezien niet om arbeidsrecht, maar met die uitspraak in de hand worden kantonrechters misschien alsnog gedwongen om in de toekomst anders te gaan oordelen op dit punt. In feite zou men die uitspraak als wekker kunnen gebruiken voor uw dienstverband. Wakker worden dienstverband!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + twelve =