In de categorie opmerkelijke uitspraken een uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 18 oktober jl. waarin een kunstenaar de gemeente aanspreekt voor het vergoeden van de kosten die zij gemaakt heeft om mee te kunnen doen aan een wedstrijd, ECLI:NL:RBOVE:2017:3908.

De eisende kunstenaar beriep zich er in deze zaak op dat zij met de gemeente een overeenkomst van opdracht had gesloten, nadat de gemeente in de plaatselijke krant een wedstrijd had uitgeschreven waaraan kunstenaars mee konden doen door het indienen van een ontwerp voor een oorlogsmonument in die gemeente.

Anders dan de kunstenaar was de kantonrechter in deze zaak van mening dat er geen sprake was van een overeenkomst van opdracht gesloten tussen de gemeente en de eiseres, maar slechts van een aanbod om tot een overeenkomst te geraken, welk aanbod uiteindelijk niet tot overeenstemming heeft geleid en dus niet als een overeenkomst kan worden bestempeld.

De wet stelt dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding van dat aanbod, doch de door de gemeente uitgeschreven ontwerpwedstrijd kende het karakter om een kunstenaar te selecteren die vervolgens in opdracht van de gemeente het kunstwerk mocht gaan maken.

Nadat eiseres had begrepen dat die keuze niet op haar was gevallen heeft zij een brief verzonden aan de gemeente met een factuur betreffende de kosten die zij gemaakt zou hebben voor het maken van het ontwerp en dus het meedoen aan de wedstrijd. In feite toont zij zich hiermee een bijzonder slecht verliezer die via de Rechtbank alsnog wenst te winnen.

Of u nu kunstenaar bent of niet indien u toch duidelijkheid over door u te sluiten overeenkomsten wenst, dan is er in feite maar één helder advies: zorg dat u het aanvaarden van een aanbod steeds duidelijk op schrift stelt en spreek van tevoren met de andere partij af wat uw vergoeding zal zijn.

Door overeenkomsten van opdracht enkel uit te voeren nadat u een duidelijke overeenstemming daartoe op schrift heeft staan voorkomt u immers dat u kosten maakt die u vervolgens niet vergoed ziet, omdat er net als in de genoemde zaak problemen ontstaan over de grondslag.

Komt u ondanks dat advies alsnog in de problemen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst of alsnog ten aanzien van het sluiten ervan dan kunt u uiteraard steeds terecht bij KBW Advocaten en Mediators aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen. Wij gaan graag een overeenkomst van opdracht met u aan en zijn daar steeds open en transparant over.