Art. 5:37 BW gaat over het ondervinden van hinder. Hinder is iets dat men als eigenaar van een woning niet hoeft te acccepteren, maar niet iedere vorm van overlast wordt juridisch ook als hinder beschouw. Het moet gaan om onrechtmatige overlast die degene die er last van heeft gelet op de duur en de omstandigheden van het geval niet hoeft te verwachten.

Wanneer men in een hutje op de heide woont wordt het bestaan van hinder eerder aangenomen dan in druk bevolkt stedelijk gebied, waar mensen nu eenmaal dichter op elkaar wonen en om die reden ook meer van elkaar te dulden hebben.

Wanneer de zon weer schijnt, zoals deze week en mensen trekken naar buiten steigt ook het aantal zaken met betrekking tot hinder. Is die buurman met zijn bbq die hip wil zijn en zijn vlees enkel nog wenst te roken nu gewoon vervelend of veroorzaakt hij hinder? Wat hinderlijk kan zijn hoeft nog geen hinder te zijn.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft bij tussenvonnis van 12 juni jl., ECLI:NL:RBNNE:2019:2560, nogmaals bevestigd dat in een druk bevolkt gebied minder snel hinder kan worden aagenomen omdat mensen daar meer van elkaar te verwachten hebben.

Die uitspraak betekent uiteraard niet dat u alles dient te accepteren van uw buren. Bent u er van overtuigd dat zij hinder veroorzaken aarzel dan niet om een afspraak te maken bij KBW Advocaten en Mediators. Wij ervaren uw komst zeker niet als hinderlijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *