Recent heeft TNS-NIPO in samenwerking met VFAS (Vereniging familierechtadvocaten en scheidingsbemiddelaars) onderzoek gedaan onder gespecialiseerde advocaten, om het aantal vechtscheidingen in kaart te brengen.

 

Hieruit volgt dat 1 op de 5 echtscheidingen, 20% dus, betiteld kan worden als vechtscheiding. In 2013 was dit nog 10% zodat een aanzienlijke stijging valt waar te nemen. Wat niet duidelijk wordt is wanneer men nu van een vechtscheiding kan spreken, hetgeen toch essentieel lijkt voor het doen van dit soort onderzoek.

 

De VFAS is voorstander van het feit dat partijen eerst naar een mediator moeten gaan als zij hun echtscheiding geregeld wensen te zien. Hoewel wij als kantoor mediation in veel gevallen als oplossing zien en twee van de drie van onze advocaten zijn aangesloten bij de VFAS hebben wij hier onze twijfels over. De kracht van mediation zit hem immers juist in de vrijwilligheid en bereidheid van partijen om voor mediation te kiezen. Het dwingend opleggen van een mediationtraject lijkt daardoor averechts te werken.

 

Bij KBW Advocaten en Mediators kunt u er zeker van zijn dat wij voor uw belangen vechten in uw echtscheiding, zonder dat wij er een vechtscheiding van willen maken. De weg van het overleg levert meestal veel meer op.

 

Dat men het in het kader van een echtscheiding niet steeds met de andere partij eens zal zijn is niet te voorkomen, dat hierdoor een “oorlog” ontstaat tussen ex-partners, waarbij men de vraag kan stellen of er iets is om oorlog om te voeren en waarbij de kinderen vaak de dupe worden is gelukkig wel te voorkomen.

 

Ook wanneer men ervoor kiest om een vechtscheiding uit te gaan vechten is het resultaat uiteindelijk hetzelfde: de echtscheiding wordt uitgesproken en men moet voor zichzelf een manier vinden om alleen een nieuwe toekomst op te bouwen.

 

Zeker wanneer men samen kinderen heeft moet men er als ouder alles aan proberen te doen een vechtscheiding te voorkomen. Wat moeten de kinderen niet denken van twee ouders die oorlog met elkaar voeren enkel vanwege wat centen of de verdeling van een woning? Diezelfde kinderen zijn er in hun eigen toekomst veel meer mee gebaat dat zij gezien hebben dat hun ouders weliswaar gescheiden zijn, maar dat zij nog prima in staat zijn om de belangen van de kinderen samen invulling te geven.

 

Scheiden doet pijn, want niemand is met elkaar getrouwd om zijn of  haar huwelijk te zien stranden. Die pijn verzacht u echter niet door er een vechtscheiding van te maken, maar wellicht wel door zoveel mogelijk in overleg de gevolgen van uw echtscheiding bespreekbaar te maken. En lukt dat overleg niet dan is het uiteraard nog steeds mogelijk om te gaan procederen voor uw belangen, zonder dat dit over de rug van de persoon van uw ex-echtgenoot of echtgenote hoeft te gaan.

 

Voor uw echtscheiding bent u al vele jaren aan het goede adres bij KBW Advocaten en Mediators aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen, waar wij voor u vechten als dat nodig blijkt.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *