Een recente uitspraak die al veel besproken is in de media is de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 13 september jl., een procedure die ging tussen een deelnemer aan het televisiespel Miljoenenjacht van de Postcodeloterij en die loterij zelf (ECLI:NL:RBAMS:2017:6551).

De man die in het kader van dat spel op de rode knop duwde, hetgeen impliceert dat hij een deal met de bank wilde maken ter beëindiging van het spel en ter zekerheid dat hij in ieder geval iets zou winnen, beweerde dat hij per ongeluk de rode knop beroerd zou hebben. Die stelling op zich is al vreemd, omdat er om de knop een kaste zit dat pas geopend wordt als er een aanbod gedaan wordt door de bank tijdens het spel.

De man beroept zich op het feit dat hij weliswaar een uiting heeft gegeven aan zijn wil tot beëindiging van het spel, namelijk door de rode knop in te drukken, maar dat hij in feite iets anders wilde, namelijk doorspelen. Het had volgens hem duidelijk moeten zijn dat zijn wil niet overeen kwam met de handeling die hij verricht heeft.

Hoewel in het Burgerlijk Wetboek staat vermeld dat een wil en verklaring dienen overeen te stemmen om tot een geldige overeenkomst te kunnen komen, gaat het hier in feite niet om het al dan niet induwen van die rode knop, maar om een veel essentiëler probleem. De mens kan niet meer lezen!

Voorafgaand aan het spel werd iedere kandidaat op de hoogte gesteld van de spelregels. Net zoals in de tevens recente zaak tegen de postcodeloterij waarbij een winnaar geen lot had kunnen kopen, omdat hij onvoldoende saldo op zijn rekening had staan, waren de voorwaarden dus op voorhand bekend. Dat het toepassen van de spelregels of algemene voorwaarden niet altijd tot positieve uitkomsten hoeft te leiden is helder, maar het oogt al te Amerikaans op per se een procedure te voeren in het geval dat dit het geval is. Had de bewuste speler van Miljoenenjacht de procedure ook gevoerd als hij slechts € 0,01 in zijn koffertje zou hebben gehad? Ik vermoed van niet.

Spelregels en algemene voorwaarden dienen de rechtszekerheid. Ze maken dat partijen weten wat ze hebben afgesproken met elkaar, in de hoop dat er geen problemen ontstaan op dat vlak.

Wanneer deze vordering zou zijn toegewezen en zou zijn aangenomen dat de man inderdaad per ongeluk op de rode knop had geduwd nadat het kastje daartoe geopend was, dan zou ik vrezen voor die rechtszekerheid. Daarmee wordt immers een situatie gecreëerd waarin partijen niet langer uit mogen gaan van de juistheid van een wilsuiting. Als dat de regel zou worden dan dient men eerst de vraag te stellen wat de persoon die zijn wil uit nu daadwerkelijk wenst. Dat creëert niet alleen een onzekere samenleving waarin de procedures om uw spreekwoordelijke oren zullen vliegen, maar tevens een maatschappij waarin men enkel nog op eieren kan lopen, bang voor de claim die volgt als er een schaal breekt.

Heeft u vragen over algemene voorwaarden of overeenkomsten dan bent u van harte welkom bij KBW Advocaten en Mediators aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen. Drukt u dan gewoon op de deurbel in plaats van op de rode knop?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *