Art. 7:231 lid 2 BW bevat een uitzondering op de algemene regel dat een huurovereenkomst niet buitengerechtelijk ontbonden kan worden, namelijk dat dit wel kan als er sprake is van het sluiten van de huurwoning door het bevoegd gezag. In alle andere gevallen heeft de wetgever dus gemeend dat een ontbinding van een huurovereenkomst een rechterlijke toetsing verdient.

Waar de laatste jaren in diverse uitspraken verschillend geoordeeld werd over de vraag of een sluitingsbesluit van een gemeente betreffende een woning voldoende zou zijn voor het buitengerechtelijk mogen ontbinden van de huurovereenkomst lijken de laatste uitspraken op dit punt te kiezen voor een eenvoudigere toepassing. Het feit dat het sluitingsbesluit in het kader van het bestuursrecht niet vast staat, omdat bezwaar en beroep hier tegen nog mogelijk is maakte voor de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam deze week niet dat hij niet tot ontruiming in kort geding koos, op basis van de buitengerechtelijke ontbinding. ECLI:NL:RBROT:2021:3636.

Heeft u vragen over huurrecht dan kunt u daarmee steeds terecht bij KBW Advocaten en Mediators te Schinnen. Ontbinding is helemaal ons ding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *