Wanneer een deurwaarder een opdracht krijgt, bijvoorbeeld tot het leggen van een beslag roerende zaken of tot het ontruimen van een huurwoning dan is hij in feite steeds verplicht om die opdracht uit te voeren. Het staat hem in beginsel niet vrij om die opdracht te weigeren en hij moet in feite gewoon doen wat hem gezegd wordt.

Daarop geldt echter een uitzondering, namelijk de mogelijkheid om als deurwaarder een deurwaarersrenvooi te starten, een gerechtelijke procedure tegen de eigen opdrachtgever. Inzet van die procedure is een antwoord op de vraag of de deurwaarder al dan niet gehouden kan worden om de verkregen opdracht uit te moeten voeren.

Hoewel het gelukkig niet vaak voorkomt in de praktijk dat een deurwaarder weigert om een gegeven opdracht uit te voeren komt het soms voor dat de opdrachtgever met de deurwaarder van mening verschilt of een bepaalde opdracht uitgevoerd dient te worden of niet.

Recent werd ons kantoor geconfronteerd met een deurwaarder die weigerde om een gegeven opdracht uit te voeren en een procedure startte over de vraag of hij gehouden was die opdracht al dan niet uit te voeren. Gelukkig was de uitkomst voor onze cliƫnt positief en besloot de voorzieningenrechter alsnog, naar onze mening overigens geheel terecht, dat de ontruiming van het gehuurde alsnog volledige doorgang moest krijgen.

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:3640

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *