U koopt als consument (iedereen die niet handelt als bedrijf) een goed bij een professionele partij, die wel handelt als bedrijf. Dan is er volgens de wet sprake van consumentenkoop en biedt de wet u bescherming.

De voornaamste bescherming biedt de wet u ten aanzien van de kwaliteit van het gekochte goed (product). In art. 7:17 BW is bepaald dat een product moet voldoen aan de eisen die u als consument bij een normaal gebruik mag verwachten. Hoewel dat een vaag begrip lijkt is de vertaling ervan simpel: het product moet gewoon goed functioneren.

Wat nu als een gekocht goed niet goed werkt? Spreek de verkoper hier op aan en laat u niet afschepen richting fabrikant, met wie u niets te maken heeft. U heeft immers een overeenkomst gesloten met de verkoper en niet met de fabrikant.

U heeft allereerst recht op herstel en pas als dat niet lukt op vervanging door eenzelfde goed, zie art. 7:21 BW. Dat betekent dat u dus niet gelijk uw geld terug kunt vragen, hoewel die behoefte begrijpelijk is. Dat komt pas in beeld als herstel en ook vervanging niet lukt.

In de praktijk ziet men nog wel eens een discussie tussen partijen over de vraag hoe iets hersteld of vervangen dient te worden. De verkoper dient sowieso de kosten voor herstel of vervanging op zich te nemen en mag u als consument hier geen kosten voor door belasten. Iets anders dat men veel tegen komt is de constatering dat het herstel niet in eens lukt en een discussie over de vraag of de verkoper dan opnieuw een kans tot herstel moet krijgen of dat vervanging al om de hoek komt kijken.

Wat heel belangrijk is bij het aanspreken van de verkoper is uw snelheid waarmee u dat doet. Niet te lang wachten! Doe dit steeds zo snel mogelijk nadat u het gebrek heeft ontdekt.

Art. 7:23 BW stelt niet alleen dat u uw rechten op herstel of vervanging verspeelt als u te laat klaagt, maar er is nog een belangrijke reden om snel te klagen. Gedurende het 1e half jaar na aankoop van een product gaat de wet er in uw voordeel van uit dat het product reeds bij aflevering ondeugdelijk moet zijn geweest. Na die tijd zult u dat als consument zelf moeten bewijzen, iets dat heel lastig kan zijn. Het feit dat een bewijsopdracht lastig is maakt echter niet dat u deze in rechte niet zult krijgen.

Vragen over het consumentenrecht? KBW Advocaten en Mediators in Schinnen, maar wees op tijd….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *