Wie vandaag met elkaar in het huwelijk treedt en van tevoren niets regelt bij een notaris trouwt in gemeenschap van goederen. Dat betekent in feite, met enkele juridische uitzonderingen op die regel, dat alles wat van jullie was en wordt gezamenlijk is.

 

De gemeenschap van goederen betekent dat alle bezittingen en schulden die de echtelieden voor het huwelijk al hadden gezamenlijk worden en dat hetgeen tijdens het huwelijk wordt opgebouwd dat ook wordt.

 

Indien echtelieden dat anders wilden moeten zij tot op heden voorafgaand aan het huwelijk naar een notaris om aldaar huwelijkse voorwaarden op te laten stellen, vaak een kostbaar iets, waarin afgeweken kan worden van die gemeenschappelijkheid.

 

De wetgever heeft echter gemeend om niet langer de gemeenschap van goederen als basisregel te moeten nemen, maar juist uit te gaan van de gedachte dat wanneer partijen niets regelen er geen sprake is van een gemeenschap van goederen. In een nieuw wetsvoorstel, dat naar verwachting per 1 januari 2018 ingaat is geregeld dat alle schulden en bezittingen van een partner die huwt voor hem of haar blijven en dat enkel hetgeen tijdens het huwelijk door partijen wordt opgebouwd gezamenlijk wordt.

 

Dat lijkt een systeem dat meer recht doet aan de moderne tijd en het feit dat mensen vaak vaker trouwen, zodat zij ook al een heel leven, ook op financieel vlak, voor zich hebben alvorens in het huwelijksbootje te stappen. Of dat systeem in de praktijk ook tot minder juridische problemen zal leiden valt te bezien, maar als dat niet het geval mocht zijn kunt u uiteraard ook in 2018 terecht bij KBW Advocaten en Mediators te Schinnen.

Tot aan de datum van invoering houden wij u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *