In de paardenwereld is het een feit van algemene bekendheid dat men niets op papier zet. Handjeklap bestaat daar nog steeds en met die hand moet het voor beide partijen duidelijk zijn wat ze hebben afgesproken. Dat gaat goed totdat het mis gaat, want is het niet veel verstandiger om duidelijk op schrift te stellen wat een overeenkomst van opdracht inhoudt en welke opdracht onder welke voorwaarden is gegeven? Ik meen van wel.

Doet u dat niet dan loopt u immers het risico dat in rechte niet goed bepaald kan worden dat u nu precies met de ander heeft afgesproken, zoals in

ECLI:NL:RBNHO:2021:1689

In die zaak ging het om een kunstproject, waarbij het ook niet helder was welke afspraken er nu over en weer golden, met de afwijzing van de vorderingen van eiser tot gevolg. Het afwijzen van die vorderingen had mogelijk voorkomen kunnen worden door het vastleggen van duidelijke afspraken op papier. Dat vastleggen kan KBW Advocaten en Mediators uiteraard ook voor u doen in een op te stellen overeenkomst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *