Als ondernemer wordt men vaak geconfronteerd met stelend personeel, althans iedere diefstal door het eigen personeel is er een te veel, omdat men als ondernemer toch graag vertrouwt op het personeel. Toch gebeurt het geregeld dat een stelend personeelslid tegen de lamp loopt, zo ook een zeventienjarige weekendhulp werkzaam bij de HEMA.

HEMA vatte haar in de kraag en liet haar een overeenkomst tekenen waarin zij zichzelf verplichte om het schadebedrag terug te betalen. Een verstandige keuze of een juridische blunder van een groot bedrijf als HEMA?

HEMA deed aangifte tegen het betreffende personeelslid en liet daarnaast een overeenkomst door haar tekenen waarin zij de verplichting op zich nam om € 11.000,00 aan HEMA terug te betalen. Meer zekerheid kon HEMA toch niet voor zichzelf inbouwen is de eerste gedachte. Waar gaat het juridische dan toch mis?
HEMA heeft er ten onrechte geen rekening mee gehouden dat een werknemer van 17 jaar oud niet voor alle overeenkomsten handelingsbevoegd wordt geacht. Ze is minderjarig en heeft tot haar 18e de toestemming van haar ouders nodig, indien het gaat om het aangaan van een overeenkomst die op 17 jaar niet gebruikelijk is. Dat het voor een 17 jarige niet gebruikelijk is om zichzelf te verplichten een bedrag van € 11.000,00 terug te betalen zal toch iets zijn waar de meeste mensen het mee eens zijn.

De werkneemster werd strafrechtelijk vrijgesproken voor de diefstal en HEMA heeft zich hierop tot de civiele rechter gewend, met als basis de getekende overeenkomst tussen HEMA en de dievegge. Nakoming overeenkomst was de grondslag van de vordering die HEMA bij de rechter indiende, maar tot verbazing van HEMA verloor HEMA deze procedure en werd HEMA gehouden om het resterend loon uit te betalen aan de werkneemster.

De rechter was hard in zijn oordeel. Het feit dat de werkneemster over enkele weken wel de leeftijd van 18 jaar bereikt maakte volgens hem niets uit bij de bepaling of iemand van 17 jaar oud toestemming nodig heeft voor het aangaan van een uitzonderlijke overeenkomst. De overeenkomst was ten onrechte zonder toestemming van de ouders van werkneemster gesloten en dus kon werkneemster niet gehouden worden tot terugbetaling van de schade.

Het gevoel dat het hier niet om recht gaat komt al gauw naar voren. Dit lijkt immers onrechtvaardig, nu diefstal niet mag lonen. Wat echter veel meer verbaast is dat een groot bedrijf als HEMA op deze wijze dergelijke overeenkomsten aangaat. Men zou toch verwachten dat ook HEMA juridische adviseurs in dienst heeft die deze uitkomst hadden kunnen voorspellen.

Bent u werkgever en heeft u problemen met uw personeel? Dan bent u van harte welkom bij KBW Advocaten aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen. Ook als u geen toestemming van uw ouders heeft.