Dat de kosten om een advocaat in te kunnen schakelen de laatste jaren steeds hoger zijn geworden hebben we met zijn allen te danken aan de heeren in Den Haag, die maar menen te moeten blijven bezuinigen op de democratische rechtsstaat en uw toegang naar de rechter. Waar de laagste eigen bijdrage tot voor kort nog slechts € 89,00 bedroeg betaalt iemand met een beperkt inkomen in een zaak die gaat over het personen- en familierecht inmiddels al een bedrag van € 287,00. Dat is niet alleen een bijzondere stijging in een paar jaar, maar ook een bedrag waarvan wij als advocaat begrijpen dat dit niet voor iedereen gemakkelijk te voldoen zal zijn.

Heeft u een beperkt inkomen en dient u een advocaat in te schakelen, om welke reden dan ook, dan kunt u bij de gemeente van uw woonplaats een verzoek indienen om vergoeding van de kosten op basis van bijzondere bijstand. De noodzaak van die kosten moet daarbij worden aangetoond, evenals het feit dat u geen andere middelen heeft om die kosten te voldoen. Vaak denken mensen dat ze alleen een aanvraag voor bijzondere bijstand kunnen doen wanneer ze zelf ook een bijstandsuitkering ontvangen, maar dat is niet het geval. Ook indien u een beperkt inkomen uit arbeid heeft kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand.

Indien u van uw advocaat een factuur ontvangt voor het voldoen van uw eigen bijdrage kunt u met die factuur en de aan u verleende gefinancierde rechtshulp, de toevoeging, een aanvraag bijzondere bijstand indienen bij uw gemeente. Het doen van een dergelijke aanvraag betekent echter niet dat u gedurende die aanvraag, waar vaak langzaam op wordt beslist, niet gehouden bent om de factuur tijdig aan uw advocaat te voldoen.

Vaak krijgen wij van cliënten te horen dat ze de eigen bijdrage nog niet kunnen voldoen omdat er nog geen bijzondere bijstand aan hen is verleend. Hoewel wij begrijpen dat het voldoen van de factuur in dat geval lastig zal zijn blijft u wel verplicht om tijdig te betalen. Indien u in een dergelijk geval contact zoekt met ons kantoor om totdat er op de aanvraag bijzondere bijstand is beslist een betalingsregeling in termijnen af te spreken zijn wij daar uiteraard steeds toe bereid. Dat geldt ook indien u in het geheel niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt en de kosten van uw advocaat teveel zijn om deze ineens te voldoen.

Wij willen niet alleen kwalitatief goede rechtshulp aan u bieden, maar we willen onze dienstverlening ook graag betaalbaar houden, zodat we daarover steeds overleg kunnen voeren. U bent van harte welkom bij KBW Advocaten en Mediators te Schinnen voor uw juridische problemen, waar uiteraard wel voor betaald dient te worden.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *