Dat je als Rechtbank vaak dient te oordelen over zaken die lastig serieus te nemen zijn is een logisch gevolg van het feit dat iedereen in een democratische rechtstaat de weg naar de rechter moet kunnen maken. Een burger die meent in zijn recht te staan moet toegang hebben tot die rechter, zelfs met minder serieus te nemen kwesties.

 

Deze week deed de Rechtbank Oost-Brabant een opmerkelijke uitspraak over een zaak waarin een burger van Eindhoven de verlenging van zijn rijbewijs had verzocht met daarop een foto van hem afgebeeld waarop hij een trechter op zijn kop had geplaatst (ECLI:NL:RBOBR:2017:762). Niet omdat hij een week te vroeg zou zijn begonnen met Carnaval, maar als een voor hem serieuze uiting van zijn levensovertuiging.

 

De persoon met zijn trechter stelde aanhanger te zijn van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster. Nee, geen slechte tekenfilm, maar een heuse organisatie met een doel, statuten en zelfs geboden.

 

De vraag die hierbij gesteld kan worden is of deze man daadwerkelijk aanhanger was van dit geloof dat in 2005 is ontstaan of dat het hem enkel te doen was om het kunnen voeren van een discussie ten overstaan van een rechter, iets waar sommigen van smullen. Of het nu pasta is of niet….

 

De rechter oordeelde zoals verwacht, namelijk dat het niet is toegestaan om met een trechter op je kop op je rijbewijs te staan, maar de onderbouwing die hij gebruikt is wel opmerkelijk. De rechter stelt namelijk dat hij van oordeel is dat de door deze persoon aangehangen levensovertuiging of godsdienst onvoldoende serieus lijkt te zijn om bescherming te vinden in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, waar godsdienstvrijheid in is vastgelegd.

 

Een tweede argument van de rechter om tot de conclusie te komen dat er sprake is van een onvoldoende serieuze religie, zocht de rechter in het feit dat deze man ter zitting weinig concreet aan kon geven wat voor hem de inhoud van zijn geloof vormt. Dat is een gevaarlijk iets, nu ik meen dat wanneer je de gemiddelde Katholiek thans vraagt wat de tien geboden zijn, hij ze niet alle tien foutloos kan vermelden.

 

In feite gaat de discussie dus nog enkel over de vraag of een jonge levensovertuiging gebaseerd op de liefde voor spaghetti van mindere waarde moet worden geacht dan godsdiensten die we allemaal kennen en die duizenden jaren geleden al zijn ontstaan. Dat de rechter er naar neigt om die vraag positief te beantwoorden kan ik mij goed voorstellen, maar heeft de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging niet juist tot doel om iedere burger hierin vrij te laten?

 

Wat in ieder geval geconcludeerd kan worden is dat het goed is dat er af en toe mensen zijn die absurde kwesties aan de rechter voorleggen. Niet alleen zodat we nog eens goed kunnen lachen over dit soort stukjes, maar zeker ook om de rechters scherp en bewust van hun rol als hoeder der democratische rechtstaat te houden.

 

Indien u naar KBW Advocaten en Mediators wenst te komen voor goed juridische advies of juridische bijstand kunt u uw trechter overigens thuis laten. Met carnaval mag deze weer op, want dan is ons kantoor op maandag en dinsdag gesloten.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *