Een gehuurd zwembad kan een duik in het diepe betekenen

Man wat was hij trots op zichzelf, nadat Peter maar liefst een zwembad van zestig vierkante meter in de achtertuin van zijn huurwoning had gemaakt. Een langgekoesterde droom ging hiermee in vervulling. Uiteraard wist ook hij dat het aantal zonuren in ons land beperkt is, maar die paar zonnige uren zou hij nu in ieder geval lekker kunnen zwemmen in eigen tuin.
Peter had voorafgaand aan de bouw van het zwembad niet aan de verhuurder van de woning en dus ook van de tuin gevraagd of hij instemde met de bouw van het zwembad, maar kom op….wie kan dit zwembad nu niet mooi vinden.

De huurder van een woning is in principe niet bevoegd om wijzigingen in het gehuurde aan te brengen. Dat betekent dat een huurder die het gehuurde wenst te wijzigen voorafgaand aan het aanbrengen van die wijzigingen toestemming van de verhuurder nodig heeft. Die toestemming is niet vereist als het gaat om kleine veranderingen, maar twijfelt men als huurder of het om een kleine of grotere verandering gaat is het verstandig de verhuurder toch in te lichten.

Een verzoek tot het verlenen van toestemming voor een ingrijpende verandering moet schriftelijk aan de verhuurder worden gericht en die dient hier binnen acht weken op te reageren.

Indien de verhuurbaarheid van de woning door de gewenste verandering niet in gevaar komt dient de verhuurder in principe toestemming te verlenen. Dat de verhuurbaarheid van een eenvoudige huurwoning door het grote zwembad in de tuin mogelijk wel in gevaar komt behoeft geen verdere uitleg. Verleent de verhuurder geen toestemming, dan kan de huurder naar de kantonrechter stappen met het verzoek hem te machtigen om de verandering alsnog door te voeren. Die machtiging treedt dan in de plaats van de toestemming van de verhuurder.

Dat het zeer onverstandig is om er als huurder vanuit te gaan dat de verhuurder toch wel akkoord zal gaan met de verandering blijkt uit een zeer recente uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch van 16 januari 2013, LJN:BY8628. De huurder in deze zaak werd door de verhuurder aangesproken op het feit dat hij geen toestemming had verkregen voor de bouw van een zwembad zo groot als dat van Peter. Geen probleem dacht Peter, dan vraag ik alsnog aan de kantonrechter de machtiging daartoe met terugwerkende kracht te verlenen, zodat het zwembad kan blijven liggen.

In eerste instantie heeft de kantonrechter inderdaad met terugwerkende kracht bepaald dat de vereiste machtiging alsnog aan Peter en zijn zwembad werd verleend, maar het Gerechtshof is aanzienlijk strikter: Nee zegt het Hof, de wet biedt geen mogelijkheid om met terugwerkende kracht een machtiging aan een huurder te verlenen voor een reeds aangebrachte verandering. Om die reden vernietigt het Gerechtshof de uitspraak van de kantonrechter in eerste aanleg.

Het zwembad was in de aangehaalde zaak niet het enige probleem van Peter. De buren zouden daarnaast veelvuldig hebben geklaagd over overlast die hij en zijn gezin zou veroorzaken. In eerste aanleg had de verhuurder al om ontbinding van de huurovereenkomst verzocht op grond van die overlast, maar de kantonrechter meende niet tot ontbinding van de huurovereenkomst over te moeten gaan, omdat dit kapitaalvernietiging voor Peter zou betekenen. Dan moest hij zijn dure zwembad immers opbreken. Ook met dat argument had het Gerechtshof weinig medelijden. Dat Peter een groot vermogensverlies leidt is volgens het Hof zijn risico, omdat Peter degene is die op voorhand geen toestemming voor de verandering van het gehuurde had gevraagd. Peter wordt op straat gezet en is niet alleen zijn zwembad, maar ook zijn huis kwijt. Om dat risico te vermijden moet u dus altijd VOORAFGAAND toestemming verkrijgen van de verhuurder om het gehuurde ingrijpend te veranderen.

Heeft u vragen over huurrecht dan bent u uiteraard ook zonder toestemming van uw verhuurder van harte welkom bij KBW Advocaten, Dorpsstraat 43 te Schinnen.