Wetende dat de oude Gedragsregels al stamden van 1992 en er in al die jaren veel veranderd is ten aanzien van de vraag wat van een zorgvuldig advocaat verwacht mag worden heeft de landelijke orde van advocaten per 14 februari 2018 nieuwe gedragsregels vastgesteld. Een herijking, omdat de tijd dit vraagt.

De Gedragsregels 2018 zijn net als de vorige editie geen wetgeving, maar een richtlijn voor de moderne advocaat, waaraan hij zich te houden heeft om niet te horen te krijgen dat hij zich als niet zorgvuldig advocaat zou hebben gedragen. Ze vormen een houvast, een morele richting binnen een beroepsgroep welke kant men als advocaat op moet gaan om niet in de problemen te geraken.

De belangsrijkste taak van iedere Nederlandse advocaat is het betamenlijk uitoefenen van diens vak. Dat de Orde ervoor gekozen heeft om enerzijds de regels te herijken en anderzijds een redelijk ouderwets woord als betamelijk te blijven hanteren is opmerkelijk, maar ook anno 2018 weten de meeste van ons best wat men als betamenlijk mag beschouwen en wat zeker niet.

Binnen KBW Advocaten en Mediators streven wij uiteraard steeds naar een correcte naleving van deze regels.

De nieuwe gedragsregels vindt u onder andere op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten www.advocatenorde.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *