Tijdens een debat op 8 november 2017 te Den Haag sprak de heer Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, een instituut dat zich onder andere bezig houdt met de vraag hoe rechtspraak met zijn tijd mee moet gaan. De constatering dat rechtspraak met haar tijd mee dient te gaan is het begin van een oplossing zo meen ik.

Wat echter opviel was de inhoud van zijn betoog, dat er op neer kwam dat hij meent dat rechtspraak op zoek moet naar nieuwe vormen van procedures, omdat de huidige procedures niet meer zouden voldoen. Wanneer men in politiek Den Haag spreekt over nieuwe procedures komt steeds het voorbeeld weer van stal van de buurtrechter, terwijl diverse experimenten daartoe al vele jaren geleden geflopt zijn. Wat is toch de reden dat men zo graag wenst dat dit soort experimenten nu wel goed zou verlopen?

Een ander voorbeeld van het verouderd zijn van procedures is het feit dat partijen bij een echtscheiding lijnrecht tegenover elkaar zouden staan omdat er sprake is van een verzoekschriftprocedure waarbij de ene verzoeker en de ander verweerder is. Ook dat voorbeeld lijkt geen hout te snijden, nu men zeker bij KBW Advocaten en Mediators te Schinnen een echtscheiding kan regelen zonder dat men lijnrecht tegenover elkaar staat. De gevolgen van de echtscheiding worden geregeld aan de onderhandelingstafel en vervolgens wordt een verzoekschrift met convenant ingediend bij de Rechtbank, waar het niet meer uitmaakt welke benaming men hanteert voor de partijen.

Waar mensen veel meer aan zouden hebben is een bestaand systeem van rechtspraak dat snel en efficiƫnt werkt, maar juist dat lijkt zo lastig realiseerbaar. Mensen willen geen rechter in de buurt en vinden het helemaal niet erg om even te reizen als ze bij een rechter terecht kunnen die snel en voortvarend recht spreekt.

Dat er naast rechtspraak ruimte moet zijn voor alternatieve geschillenbeslechting is in feite hetgeen Bakker heeft willen zeggen, maar die ruimte wordt al opgevuld door MFN-mediators die prima in staat zijn om als aanvulling op of als alternatief uw geschil een oplossing te geven, althans te faciliteren in het bereiken daarvan. Het is daarbij niet nodig dat de rechtspraak diezelfde taak gaat vervullen.

Uiteraard heb ik niets te vertellen over de inhoud van de lezingen van de heer Bakker, een taak die ik zelfs niet ambieer, maar wellicht kan hij de volgende keer beter aangeven waar de huidige rechtspraak verbeterd kan worden, waar achterstanden kunnen worden weggewerkt en waar uitspraken beter gemotiveerd uitgelegd kunnen worden aan u als burger. Daar heeft u veel meer aan dan het zoveelste pilotproject waarin een rechter aan de bar van het plaatselijke gemeenschapshuis plaatsneemt.

Bij KBW Advocaten en Mediators kunt u zowel terecht voor vele juridische procedures, hoe verouderd die ook mogen zijn, maar zeker ook voor mediaton op het gebied van het personen- en familierecht, maar ook op vele andere gebieden. De kans is daarbij aanzienlijk dat wij sneller en efficiƫnter in staat zijn om voor uw geschil een oplossing te bedenken dan dat een rechter dat is. Vertelt u dat ook aan de heer Bakker?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + seventeen =