Vandaag komt de Telegraaf met het opmerkelijke nieuws naar buiten dat er steeds vaker een schadevergoeding wordt betaald aan een burger die enkele dagen onterecht in een politiecel heeft moeten doorbrengen omdat hij ten onrechte als verdachte is aangemerkt. Het aantal schadevergoedingen zou in elf jaar tijd verzesvoudigd zijn.

De wet stelt dat een burger die wordt vastgehouden op het politiebureau, met uitzondering van de eerste negen uur, recht heeft op een schadevergoeding van € 105,00 per dag voor iedere dag dat hij op het politiebureau heeft moeten doorbrengen, als achteraf blijkt dat hij niet schuldig was en er geen straf volgt. Negen uur moet u dus als burger tolereren dat u mogelijk ten onrechte als verdachte wordt aangemerkt, daarna heeft u recht op een vergoeding. Het bedrag in een huis van bewaring, mocht u daar ook nog beland zijn als onschuldige burgers is lager, namelijk € 80,00 per dag, uitgaande van de gedachte dat een verblijf in het huis van bewaring iets luxer is en dus minder compensatie verdient.

De insteek van het artikel is een vreemde, nu er vanuit de Algemene Rekenkamer, de rekenmachine van de overheid, gesteld wordt dat dit in 2016 de Staat € 8,7 miljoen heeft gekost.

In 95% van de ingediende verzoeken tot het verkrijgen van een schadevergoeding wordt door de rechter een schadevergoeding toegekend, omdat rechters doorgaans van mening zijn dat u het niet hoeft te accepteren dat u ten onrechte als verdachte bent vast gehouden. Het indienen van een verzoek tot schadevergoeding loont dus.

Het artikel eindigt met de zijdelingse constatering dat slechts 35% van de burgers die mogelijk recht heeft op een schadevergoeding ook een verzoek daartoe indient. Als alle burgers die daar recht op zouden hebben dit zouden doen zou de overheid daaraan dus een bedrag van € 24,86 miljoen kosten. Een enorm bedrag, waarmee men naar verwachting investeringen zouden kunnen doen in het politieapparaat en aan de kant van het Openbaar Ministerie. Investeringen die er toe zouden moeten en kunnen leiden dat u als burger niet ten onrechte van uw vrijheid wordt beroofd.

Het gaat in deze niet om het aantal euro’s dat het de Staat kost om aan onschuldige burgers te vergoeden, maar het gaat om de vraag hoe het aantal gevallen waarin een burger ten onrechte van zijn vrijheid wordt beroofd zo laag mogelijk kan worden gehouden. Daarbij hoop ik dat niet enkel het uit te keren bedrag voor de Nederlandse Overheid de drijfveer vormt om dat aantal laag te houden, maar nog veel meer de wens om het strafrechtstelsel in onze mooie democratische rechtsstaat met gepaste zorgvuldigheid toe te willen passen. Een drijfveer die onbetaalbaar is of zou moeten zijn.

Onterecht beschuldigd worden van iets dat u niet heeft gedaan heeft een grote impact. Het knaagt aan uw rechtvaardigheidsgevoel en u vermoedt dat u in een slechte B-film terecht bent gekomen, met de politie in de hoofdrol. Het heeft vaak negatieve invloed op uw werk of uw relatie. Een schadevergoeding van enkele honderden euro’s is dan ook het minste waar u recht op heeft. Overkomt het u en bent u ten onrechte als verdachte aangehouden dan kunt u uiteraard bij KBW Advocaten en Mediators te Schinnen terecht voor het indienen van een verzoekschrift tot het schadevergoeding als gevolg van het onterecht vast zitten. Wij zijn u hierbij graag van dienst, al was het maar omdat wij van mening zijn dat iemand vrijheid een groot goed is, waarmee uiterst voorzichtig dient te worden omgegaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *