De wet maakt verschil tussen verschillende soorten te huren bedrijfsruimten. Niet om uw keuze lastiger te maken welke bedrijfsruimte u voor uw onderneming wenst te huren, maar omdat de wetgever kennelijk gemeend heeft dat de ene zakelijke huurder meer bescherming op grond van de wet verdient dan de andere.

 

Huurt u een winkel, een café of een gelijksoortig gebouw met in dat gebouw een voor publiek toegankelijke plaats dan is er in de meeste gevallen sprake van huur conform art. 7:290 BW en geniet u als zakelijk huurder huurbescherming. De verhuurder kan u enkel op grond van bepaalde opzeggingsgronden uit het gehuurde zetten en mocht hij dat al willen dan gelden er ook voor die handelingen zelf diverse formele vereisten. Dat u als huurder dus het liefste ziet dat de door u gehuurde ruimte als een ruimte conform art. 7:290 BW wordt aangemerkt is evident, omdat u graag bescherming geniet.

 

Wanneer u een loods huurt is het in feite helder dat die loods niet bedoeld is als een ruimte voor kleinbedrijf met daarin een voor het publiek toegankelijke plaats, zodat het niemand zal verbazen dat een loods niet onder art. 7:290 BW valt, maar onder art. 7:230a BW, de categorie voor overige bedrijfsruimten.

 

Vaak is het verschil tussen een ruimte die moet worden aangemerkt als een art. 7:290 BW ruimte en een 230a bedrijfsruimte echter minder duidelijk en dat leidt zelfs nog wel eens tot het voeren van procedures over de vraag hoe een bedrijfsruimte moet worden beschouwd. Deze week deed de Rechtbank Limburg over die vraag een uitspraak die bij kan dragen aan duidelijkheid op dit punt, ECLI:NL:RBLIM:2017:7249.

 

Het ging over een bedrijfsruimte waarin massages en andere lichaamsbehandelingen aan klanten werden aangeboden. Er was daarin weliswaar sprake van een ruimte voor het publiek, doch ondanks het bestaan van die ruimte kwam de kantonrechter toch tot het oordeel dat deze gehuurde bedrijfsruimte onder art. 7:230a BW valt, zodat aan huurder minder bescherming toekomt. De reden voor die conclusie was volgens de Rechtbank gelegen in het feit dat er geen ambacht werd uitgeoefend in het gehuurde. Het geven van massages kon volgens de rechter onvoldoende worden beschouwd als een ambacht en de rechter leest art. 7:290a BW zo dat het hebben van een ruimte voor het publiek toegankelijk niet van toepassing is als die ruimte niet gebruikt wordt voor het leveren van roerende zaken of het aanbieden van een ambacht.

 

Heeft u vragen op het gebied van huurrecht en het huren van bedrijfsruimte dan kunt u met al uw vragen steeds terecht bij KBW Advocaten en Mediators aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen. Of advocatuur als een ambacht moet worden beschouwd mag u daarbij geheel zelf bepalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *