Per 1 januari 2015 zijn er diverse fiscale regelingen gewijzigd die invloed kunnen hebben op de hoogte van kinderalimentatie.

Zo bestaat er voor de ouder die maandelijks meer dan € 138,- per kind betaalt na deze datum geen recht meer op een fiscaal voordeel, wat leidt tot een lagere draagkracht.

Ook voor de ouder die kinderalimentatie ontvangt vinden er wijzigingen plaats. De alleenstaande ouderkorting is afgeschaft. Deze bedroeg € 78,92 per maand te verhogen tot maximaal € 188,33 netto per maand als één van de kinderen jonger is dan 16 jaar. Hiervoor in de plaats komt de alleenstaande ouderkop op het kindgebonden budget, maar niet voor iedereen. Met name alleenstaande ouders met een hoger inkomen komen hiervoor niet (of voor een lager bedrag) in aanmerking.

De eerste voorzichtige conclusie is dat vooral voor de ouders die alimentatie betalen, het gunstig kan zijn een wijziging te vragen. Dit geldt met name voor kinderalimentaties die zijn vastgesteld voor 1 april 2013, de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn kinderalimentatie. Indien de alimentatie gewijzigd wordt, wordt de kinderalimentatie aan de hand van deze nieuwe richtlijn bepaald. De praktijk leert dat toepassing van deze richtlijn voor vele ouders die kinderalimentatie betalen, het gevolg heeft dat zij minder kinderalimentatie hoeven te betalen dan voorheen het geval was.

Uiteraard verdient het de voorkeur om samen met uw ex-partner, en eventueel een mediator, afspraken te maken over aanpassing van de kinderalimentatie. Lukt dit niet dan kan de alimentatie alleen via een alimentatieprocedure bij de rechtbank worden gewijzigd.

Houdt er rekening mee dat in dat geval alle relevante omstandigheden meegenomen kunnen worden, dus ook een wijziging van de draagkracht omdat één van de ouders meer of minder is gaan werken, of een beter betalende functie heeft.

Wilt u weten of uw alimentatie nog aan de wettelijke maatstaven voldoet of wilt u samen met uw ex-partner via mediation tot nieuwe afspraken komen, neem dan contact op met KBW Advocaten & Mediators. Leuker kunnen we de toepassing van de gewijzigde regels voor u niet maken, wel makkelijker.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *