Het Europese Hof gaat op de strafrechtelijke toer

Per 1 december 2014 krijgt het Europese Hof jurisdictie over ons nationale strafrecht, wat in normaal Nederlands wil zeggen dat het Europese Hof meer invloed zal krijgen binnen ons strafrechtelijk systeem. Toen het verenigd Europa werd ontwikkeld bleef het strafrecht lang een nationale aangelegenheid, omdat landen veiligheid en justitie niet snel zelf uit handen willen geven. Sinds het verdrag van Lissabon, gesloten op 13 december 2007, heeft Europa steeds meer invloed gekregen op ons nationale strafrecht, zij het enkel voor regelgeving die na dat verdrag is ontwikkeld.

Voor regelgeving van voor het verdrag van Lissabon werd voornamelijk het EVRM, Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens, gebruikt, wanneer strafrechtelijke waarborgen in een strafzaak dreigde te worden overtreden. Als advocaat was en is het mogelijk om op dit verdrag een beroep te doen als u als verdachte bijvoorbeeld van mening bent dat u geen eerlijk proces krijgt.

Wat er na 1 december 2014 door deze wijziging in de praktijk verandert valt nog te bezien. Naar verwachting duurt het immers nog geruime tijd totdat iedere rechter in ons land beseft dat hij in feite geen nationale rechter, maar Europese unierechter is geworden. Het voordeel van die nieuwe rol is dat een rechter in staat wordt gesteld om tijdens een procedure vragen te stellen aan het Europese Hof indien bepaalde rechtsregels in een strafzaak niet volledig helder zijn.

Of de strafrechter na 1 december 2014 geheel anders zal gaan denken is echter zeer te betwijfelen. Wanneer men nu immers als advocaat een beroep doet op enige bepaling uit het EVRM of Europese rechtsspraak aanhaalt betreffende vergelijkbare strafzaken dan lijkt dit vaak aan dovemans oren besteed. De rechter lijkt het vaak niet te willen horen. Of diezelfde rechter na 1 december 2014 dan wel zo kritisch zal zijn om aan het Europese Hof prejudiciële vragen te stellen valt dan ook te bezien. Laten wij het in ieder geval hopen om meer duidelijkheid te krijgen over de invulling van bepaalde rechtsregels die nu nog niet geheel helder is.

Moet u nu na 1 december 2014 naar Europa om uw belangen te zien behartigd in een strafzaak? Nee natuurlijk niet. De oplossing ligt als zo vaak in Schinnen, bij KBW Advocaten aan de Dorpsstraat 43. Niet ver weg, maar bij u in de buurt.