Partneralimentatie, een veel besproken onderwerp. Een onderwerp dat al jaren op de plank ligt van de wetgever in den Haag om toch vooral te kijken of de 12-jaarstermijn nog wel voldoet aan de huidige maatschappelijke normen, maar ook een onderwerp dat nog altijd niet gewijzigd is bij wet. Is het nog wel fair om 12 jaar te moeten betalen voor een ex-echtgenote of echtgenoot na scheiding?

 

Partneralimentatie is ook een onderwerp dat veel rechtspraak oplevert, omdat niemand graag partneralimentatie betaalt en mensen dus bereid zijn hierover te procederen. Dat levert vaak opvallende uitspraken van rechters op.

 

Een opvallende uitspraak is een recente uitspraak van het Hof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2016:1249, dat bepaald heeft dat een vrouw niet langer aanspraak heeft op partneralimentatie als zij op alle mogelijke manieren geprobeerd heeft het leven van de man onmogelijk te maken. De reden die het Hof daarvoor noemt is het feit dat de vrouw kennelijk de lotsverbondenheid met de man, de wettelijke grondslag om partneralimentatie te ontvangen, heeft willen opgeven.

 

Wat betekent die uitspraak nu? Buiten het feit dat het hier volgens het Hof wel om een uitzonderlijke situatie gaat waarin de vrouw het wel heel bont maakte ten opzichte van de man, betekent dit in ieder geval dat een alimentatiegerechtigde door zijn eigen gedrag zijn recht op alimentatie mogelijk kan verspelen. Ik zou me kunnen voorstellen dat een alimentatieplichtige op enig moment stopt met betalen als de alimentatiegerechtigde zich grievend gedraagt naar hem of haar, al was het maar om een uitspraak uit te lokken van een rechter.

 

Simpelweg stoppen met het voldoen van alimentatie, of dat nu partneralimentatie of kinderalimentatie is vormt nooit een verstandig idee, maar de uitspraak van het Hof biedt in ieder geval ruimte voor discussie. Wellicht kan deze uitspraak gebruikt worden als middel om alimentatiegerechtigden die het al te bont maken te wijzen op de mogelijke gevolgen van hun gedrag.

 

Een volgende vraag die bij mij opkomt is of de hoogte van te betalen alimentatie ook kan worden gematigd als de alimentatiegerechtigde het te bont maakt. Wellicht is dat een volgende stap en is het mogelijk om ook dat aan een rechter voor te leggen. Al was het maar omdat de matiging van een recht minder gevolgen kent dan de afschaffing ervan, zodat een rechter hiertoe mogelijk eerder overgaat dan het geheel buiten werking stellen van het recht op partneralimentatie.

 

Wat in ieder geval vast staat is dat het recht op partneralimentatie opnieuw beperkt kan worden. Die beperking dient uiteindelijk te komen van onze wetgever, nu de maatschappelijke wens om de geldende termijn van 12 jaar alimentatie betalen steeds duidelijker hoorbaar wordt, maar zolang de wetgever dit nalaat zijn er gelukkig nog kritische rechters in ons land.

 

Heeft u vragen over partneralimentatie of het idee dat uw ex zich zodanig gedraagt ten opzichte van u dat u niet langer alimentatie hoeft te voldoen, dan bent u uiteraard van harte welkom bij KBW Advocaten en Mediators aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen, maar gedraagt u!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *