Wanneer twee partijen een echtscheiding of einde samenleving regelen dan streven ze er uiteraard naar om in dat kader afspraken te maken over alle te verdelen zaken, maar zo af en toe gaat dat mis. Er wordt iets vergeten en hetgeen vergeten wordt vertegenwoordigt een bepaalde waarde, zodat ten aanzien van die verdeling ruimte ontstaat voor discussie.

Wanneer een vermogensbestandsdeel vergeten wordt in een verdeling dan dient dit alsnog te worden verdeeld, zo oordeelde op 13 februari 2022 het Hof Arnhem-Leeuwarden geheel in lijn met de jurisprudentie op dit punt, ECLI:GHARL:2023:1210.

Anders wordt het wanneer er geen sprake is van vergeten, maar van aantoonbaar bewust verzwijgen van het bestaan van een te verdelen vermogensbestandsdeel. Als dat door een van de partijen kan worden aangetoond dan staat in de wet dat de waarde van het deel van de andere partij geheel ten goede komt aan de partij die dat kan aantonen. In de praktijk komt dit niet vaak voor, zodat we er maar vanuit gaan dat van bewust vergeten niet snel sprake zal zijn.

Heeft u vragen over verdelingen vergeet dan vooral niet om contact op te nemen met KBW Advocaten en Mediators te Schinnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *