Zo af en toe ziet men in de rechtspraak uitspraken voorbij komen waarin huurders gehuurde woning voor allerlei andere doeleinden gebruiken, maar niet voor de woonbestemming die in de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden bij die overeenkomst vermeld staat. Dat doet een gerond voor de verhuurder ontstaan om die huurder hier niet alleen op aan te spreken, maar vaak ook uit het gehuurde te krijgen.

Zo ook de huurder in een recente zaak van de Rechtbank Midden- Nederland te Almere, ECLI:NL:RBMNE:2020:4921, waarin de huurder de woning als bordeel had gebruikt. Dat vormde voor de kantonrechter ook in dit geval een reden om een einde aan de huurovereenkomst te maken.

Niet dat einde was opvallend in deze zaak als wel het oordeel over de opzegging die de verhuurder had laten ondertekenen door deze huurder. Na het ondertekenen van die opzegging stelde de huurder zich immers op het standpunt dat die opzegging onder misbruik van omstandigheden door hem was ondertekend en dat er dus ex art. 3:44 BW sprake was van een vernietigbare overeenkomst.

De kantonrechter ging daar in mee. Hij oordeelde daarbij dat de verhuurder op voorhand van het gesprek waarin hij de opzegging ter ondertekening aan de huurder aangeboden had niet had gewezen op het doel van dat gesprek en dat hij aan de huurder geen bedenktijd had gegeven ten aanzien van het ondertekenen van die opzegging. Op de verhuurder, met name van die sociale huurwoningen, rust aldus de kantonrechter een plicht om na te gaan of de huurder hetgeen hij tekent ook begrijpt en wenst. De zorgverplichting van de verhuurder.

Die zorgverplichting komt men bijvoorbeeld ook tegen in het arbeidsrecht, waar een werkgever evenmin een werknemer een overeenkomst tot einde dienstverband aan kan bieden, zonder hem van tevoren te wijzen op de gevolgen van het ondertekenen daarvan en er zich van te vergewissen dat de werknemer dat ook begrijpt.

Het is een uitspraak die nogmaals benadrukt dat iemand die enig gezag of macht jegens de andere partij heeft er goed aan doet om die zwakkere partij voor het sluiten van een voor hem negatieve overeenkomst er goed aan doet om die negatieve gevolgen voldoende uiteen te zetten en voldoende uit te leggen. Alleen dan loopt u kennelijk geen risico om met succes in rechte geconfronteerd te worden met een vordering ex art. 3:44 BW, misbruik van omstandigheden.

Vragen over misbruik van omstandigheden of een andere vernietigingsgrond, neem dan contact op met KBW Advocaten en Mediators in Schinnen. Wij garanderen u dat wij u alles zullen uitleggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *