Te vaak zie ik arbeidsovereenkomsten voorbij komen waarin staat te lezen dat de werknemer de functie van algemeen medewerker heeft aanvaard. Is dat een poging om iemand alles te laten doen binnen de onderneming of een gebrek aan creativiteit tot omschrijven? We zullen het nooit weten, maar het kan wel juridisch onhandig zijn.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij ziekte van uw werknemer? Dan heeft u als werkgever de verplichting om aan hem passend werk aan te bieden, passend bij zijn functie. Passend werk bij algemeen medewerker? Zou u weten wat het is?

Wat gebeurt er bij ontslagen wegens economische redenen? Dan wordt aan de hand van de functies van uw personeel bepaald wie er als eerste voor ontslag in aanmerking komt, maar wat nu als iedereen bekend staat als algemeen medewerker? Houdt u dan nog wel personeel over of kunt u niet aangeven wie voor ontslag in aanmerking zou moeten komen?

Ook wanneer uw algemeen medewerker een overstap naar een ander bedrijf wenst te maken en u wenst hem of haar te houden aan een eventueel non-concurrentiebeding levert de functieomschrijving algemeen medewerker mogelijk problemen op. U moet dan immers als werkgever kunnen aantonen dat die medewerker vanuit zijn functie over informatie kan beschikken die concurrerend kan zijn. Maar kan een algemeen medewerker wel over concurrerende kennis beschikken of alleen over algemene?

Diverse redenen dus om bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een nieuwe medewerker te werken met een duidelijke functieomschrijving en een functieprofiel, waarin staat wat u van hem of haar verwacht in die functie. Te meer omdat u door het omschrijven van diverse functies gelaagdheid in uw organisatie kan scheppen, wat niet lukt als iedereen algemeen medewerker zou zijn.

Heeft u vragen over arbeidsrecht of moeten wij een passend functieprofiel voor u opstellen, dan bent u uiteraard van harte welkom bij KBW Advocaten en Mediators in Schinnen. Zoekt u bij ons vooral niet naar algemeen medewerkers, want die hebben we niet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *