Op 23 maart 2017 heeft de Rechtbank Noord-Holland een oordeel moeten geven over een zaak waarin een werknemer tijdens werktijd een hapje had genomen van een donut, die eigendom was van haar werkgever, ECLI:NL:RBNHO:2017:2592. Een donut die bestemd was om te worden weggegooid zelfs.

In het verleden zijn er al vele  zaken geweest waarin om een zeer geringe reden ontslag op staand voet aan een werknemer werd aangezegd, de zogenaamde bagatel-delicten. Een werknemer die een postzegel steelt door gebruik te maken van een frankeerapparaat of de werknemer die aantal pennen van de baas mee naar huis neemt. In feite geringe zaken, maar ook zaken die hoe men het wendt of keert niet anders dan met het woord diefstal aan te duiden zijn.

In de aangehaalde zaak oordeelde de kantonrechter dat er geen reden was voor ontslag op staande voet, omdat het verwijt in verhouding tot het dienstverband van de werknemer en de financiële gevolgen die het ontslag op staande voet zou hebben niet in verhouding tot elkaar staat. De jurisprudentie kent echter voorbeelden waarin kantonrechters zich in vergelijkbare zaken minder toegeeflijk opstellen.

De arbeidsovereenkomst van deze happende werknemer werd vervolgens echter wel ontbonden omdat er sprake was van een ernstig verwijt en aan de werknemer werd, hoewel het juridisch zelfs mogelijk was vanwege haar verwijtbaarheid in het geheel geen transitievergoeding toe te kennen, slechts een halve transitievergoeding toegekend.

Zo werd het voor haar toch een duur hapje van de bewuste donut. De waarschuwing die hieruit volgt is helder: als werknemer moet men niet happen naar de baas en bij de baas. Een klein hapje kan immers al grote gevolgen hebben.

Het is als werknemer dus verstandig om zich te onthouden van gekkigheden op de werkvloer, hoe klein die ook moge zijn.

Heeft u problemen op het gebied van het arbeidsrecht, bijvoorbeeld vanwege een dreigend ontslag op staande voet dan bent u steeds welkom bij KBW Advocaten en Mediators te Schinnen. Wij zetten graag onze tanden in uw zaak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *