In een samenleving waarin we steeds meer neigen naar het zoeken van de schuld bij een ander dan bij ons zelf zie je ook dat mensen eerder geneigd zijn om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Waar vroeger nog gepraat werd bij een conflict met een ander is de stap naar de rechter veel kleiner dan vroeger met het risico dat u vroeg of laat voor de rechter gedaagd wordt.

De neiging tot verzekeren komt menselijk gezien naar alle waarschijnlijkheid voort uit het willen vermijden van risico. Stel je voor dat het gebeurt, dan kan ik toch maar beter verzekerd zijn?

Verzekeraars genieten echter iedere maand waarin u niets overkomt, omdat u ook in die maanden, hetgeen er doorgaans veel meer zijn dan de maanden waarin u wel een beroep op uw verzekering moet doen uw premie gewoon doorbetaalt.

De gemiddelde rechtsbijstandsverzekering kost circa € 20,00 per maand, aldus een bedrag van € 240,00 per jaar.

Wanneer u een hoog inkomen heeft lijkt het puur gekeken naar de financiële kant van de zaak verstandiger te zijn om een dergelijke verzekering af te sluiten dan wanneer u een laag inkomen heeft. Niet alleen omdat u de premie dan beter kunt missen, maar ook omdat u bij een beroep op een advocaat zonder dat u verzekerd bent niet in aanmerking zult komen voor gefinancierde rechtshulp.

Is uw inkomen echter lager dan een bedrag van € 26.400,00 bruto als alleenstaande of € 37.300 als gehuwde of samenwoner dan komt u in de meeste gevallen in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. In dat geval betaalt u uw advocaat niet per uur, maar enkel een eenmalige eigen bijdrage (los van eventueel bijkomende kosten als griffierecht). Die eigen bijdrage kan variëren van € 143,00 tot € 773,00 in zaken die niet tot het personen- en familierecht behoren en van € 287,00 tot € 798,00 in zaken binnen het personen- en familierecht.

Stel u komt in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp en u dient een eigen bijdrage te voldoen van € 464,00. Dat bedrag staat als dan gelijk aan het voldoen van 23,2 maanden premie rechtsbijstandsverzekering. Wat daarbij echter wel bedacht moet worden is dat het weinig aannemelijk is dat u iedere twee jaar geconfronteerd wordt met een gerechtelijke procedure. Het voldoen van uw eigen bijdrage lijkt dus goedkoper te zijn dan het voldoen van verzekeringspremie over maanden waarin u geen gebruik maakt van rechtshulp. Dat geldt zeker voor de lagere inkomens waarvoor een eigen bijdrage wordt geteld van € 143,00 of € 287,00.

Of een rechtsbijstandsverzekeraar in alle gevallen de voordeligste oplossing biedt voor uw juridische problemen valt dus nog te bezien. Te vaak wordt gedacht dat advocaten erg duur zijn, maar u betaalt ze alleen als u gebruik maakt van hun diensten.

Heeft u een juridisch probleem dan kunt u dat uiteraard steeds voorleggen aan KBW Advocaten en Mediators te Schinnen, waar wij ook op basis van gefinancierde rechtshulp voor u kunnen werken als uw inkomen en vermogen voldoet aan de daartoe gestelde grenzen. Of dat het geval is kunt u zelf nakijken op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *