Minister van afbreuk?

https://www.advocatenorde.nl/blog/kabinet-neemt-verplichting-rechtsbijstand-totaal-niet-serieus

Toen ik enige tijd geleden de vraag durfde te stellen wat wij als burger van de democratische rechtstaat Nederland hebben aan een Minister van Rechtsbescherming durfde ik nog niet te vermoeden dat ik dit onderwerp weer zo spoedig ter sprake moest brengen. De actualiteit verplicht mij daar echter toe.

Rechtsbescherming impliceert in de eerste plaats de toegang tot de rechter. Zonder die toegang kunt u immers niet beschermd worden. Juist die toegang tot de rechter komt voor de normale burger onder druk te staan, doordat het Kabinet niet bereid is om te investeren in gefinancierde rechtshulp.

Recent constateerde de commissie van der Meer nog dat er een structureel probleem zit in de financiering van advocaten die werken voor burgers die zelf geen advocaat kunnen betalen, het stelsel van gefinancierde rechtshulp. In plaats van het over de inhoud te willen hebben naar aanleiding van dat onderzoek en samen met de Nederlandse Orde van Advocaten op zoek te gaan naar inhoudelijke oplossingen verwijst hij naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen, waaronder sociale advocatuur, de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket.

Wat de Minister daarmee in feite doet is zijn eigen verantwoordelijkheid als Minister terug leggen bij de burger, met een mooi verhaal dat de maatschappij het op moet lossen. Kennelijk vergeet hij daarbij gemakshalve dat we in prio in het geheel geen Minister voor Rechtsbescherming nodig zouden hebben gehad als de maatschappij daar zelf toe in staat zou zijn geweest.

Wanneer komt er een Minister aan het roer die snapt wat hij op basis van de wet moet doen, namelijk regeren?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × two =