Stel dat u op uw werk een discussie heeft met uw werkgever en dat u in het daarop volgend gesprek niet goed kunt achterhalen of u de inhoud van het gesprek al dan niet moet beschouwen als een opzegging van uw arbeidsovereenkomst. Indien u dat meemaakt adviseer ik u ten alle tijden voor zekerheid te gaan en allereerst duidelijkheid te vragen aan uw werkgever over de vraag of uw arbeidsovereenkomst nu is opgezegd of niet. De tweede stap is vervolgens om contact te zoeken met KBW Advocaten en Mediators omdat de door de wet aan u geboden termijn erg kort is.

De wet zegt dat u uw verzoekschrift tot vernietiging van de opzegging van uw arbeidsovereenkomst binnen twee maanden nadat uw dienstverband is geëindigd moet hebben ingediend bij de Rechtbank. Die korte termijn vereist in ieder geval actie. Als u stil blijft zitten bent u te laat.

Bent u het niet eens met de reden van uw ontslag bel dan snel naar ons kantoor.

Dat de termijn van twee maanden een harde termijn is, waarop geen uitzonderingen kunnen worden gemaakt, werd deze week nog eens bevestigd door de kantonrechter te Maastricht, ECLI:RBLIM:2017:12058. De werknemer in deze zaak was te laat. Hij had een verzoekschrift ingediend bij de kantonrechter waarin hij aangaf het inhoudelijk niet eens te zijn met het feit dat zijn werkgever zijn dienstverband had opgezegd, maar de kantonrechter was onverbiddelijk en kwam niet eens aan de inhoud toe. Hij constateerde enkel dat de werknemer meer dan twee maanden er over had gedaan alvorens hij bij de kantonrechter had aangeklopt en verklaarde de werknemer niet-ontvankelijk. De werknemer kon daarom fluiten naar zijn verzochte doorbetaling van het loon.

Wat hieruit in ieder geval te concluderen valt is dat het zonde is om te laat aan te kloppen bij een rechter indien u van mening bent in uw recht te staan.

Wanneer uw werkgever meent dat uw arbeidsovereenkomst moet worden opgezegd dan dient hij hiertoe in ieder geval een goede reden te hebben welke redenen benoemd staan in art. 7:669 lid 3 BW. Heeft hij die reden niet dan bent u van harte welkom bij KBW Advocaten en Mediators, hetgeen uiteraard ook geldt als u werkgever bent en een arbeidsovereenkomst met een werknemer wenst te beëindigen. Indien u KBW Advocaten en Mediators belt met een arbeidsrechtelijk probleem dan kunt u vaak dezelfde nog terecht, al was het maar om te voorkomen dat u straks te laat bij de kantonrechter aankomt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *