Van oudsher was het gebruikelijk dat ieder advocatenkantoor een derdengeldrekening had. Een bankrekening, waarop gelden van cliënten en eventuele andere derden geparkeerd konden worden in het belang van een procedure, maar ook betalingen ten behoeve van cliënten plaats konden vinden. Het was een soort service naar u als cliënt toe.

Inmiddels is de tijdsgeest verandert, in die zin dat de Orde van Advocaten vanaf 2017 het verplicht hebben van een derdengeldrekening verlaten heeft, omdat het niet meer past bij de huidige tijd. Bankzaken en het behartigen van rechtsbelangen passen niet altijd goed bij elkaar en zonder derdengeldrekening zijn wij als kantoor niet minder in staat om uw belangen optimaal te behartigen. Alleen het betalingsverkeer zal anders gaan verlopen als we voor u met succes een zaak hebben aangespannen en hieruit betalingen volgen. Waar die eerst via onze derdengeldrekening verliepen kunnen betalingen direct aan uzelf plaats gaan vinden.

KBW Advocaten en Mediators is niet alleen steeds bezig met het optimaal behartigen van uw belangen, maar wenst ook met haar tijd mee te gaan waar het gaat om regelgeving voor advocaten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *