Steeds vaker komen er mensen in de media die een standpunt innemen over wetgeving en de gewenste inhoud van wetten, zonder zelf jurist te zijn en de werking van die wetten te kennen. Wanneer ik een column schrijf over de strafbaarheid van verkrachting, het onderwerp van deze, dan besef ik daarbij uiteraard dat het vreselijk moet zijn om slachtoffer te worden van een dergelijk feit. Maar maakt dat ook dat reeds die reden een wetsaanpassing verdient?

Het is modern ons strafrecht in t richten naar de wensen van slachtoffers. Het duurt niet meer lang of de rechters worden naar huis gestuurd wegens overbodigheid en het slachtoffer bepaalt enkel nog, zodat invoering van de doodstraf nabij lijkt.

Deze week werd op de radio een discussie gevoerd over de vraag of het strafrecht moet worden aangepast bij verkrachting. Nu staat nog in de wet dat er enkel sprake is van verkrachting wanneer er sprake is van geweld of intimidatie van die persoon waar de verdachte seks mee heeft gehad. Dat is volgens de Rutgerstichting niet genoeg, omdat het ook mogelijk is dat iemand verkracht wordt zonder in staat te zijn enig verzet te bieden, zodat er in dat geval geen sprake zal zijn van geweld of intimidatie maar wel van onvrijwillige seks.

Begrijpt u mij niet verkeerd, juist seks is iets dat vrijwillig dient te gebeuren en wanneer dat niet het geval is dan is dat zeer verwerpelijk. Maar wat gebeurt er als het gewelds of intimidatie aspect verwijderd wordt uit het wetsartikel verkrachting? Dat in dat geval gevallen berecht kunnen worden die nu niet als verkrachting bestempeld worden is toe te juichen, maar men vergeet daarbij kennelijk dat er vele valse aangiftes per jaar gedaan worden van verkrachting, in gevallen waarin er wel sprake was van vrijwillige seks. Juist het feit dat in die gevallen geen sprake was van geweld of intimidatie dient nu ter bescherming van de verdachte die met een valse aangifte geconfronteerd wordt.

In Spanje en Zweden gaat men nog verder. Daar moet op grond van nieuwe wetgeving binnenkort eerst expliciet toestemming gegeven worden voor seks alvorens dat er mee begonnen mag worden. Waar we altijd hoopten dat juist de overheid over dit soort zaken niets te vinden had en al zeker niet de rechter ligt hij binnenkort ook bij u op het nachtkastje. Naast de leesbril en de papieren zakdoekjes treft u de wipdeal aan. Liefst voordat u opgewonden bent te tekenen bij en voor het kruisje.

Mocht het echt zo ver komen dan kunt u in ieder geval niet terecht bij KBW Advocaten en Mediators omdat wij vinden dat sommige zaken de wetgever niet aangaat en niet alles verboden moet worden in deze vreemde maatschappij. Wij verschaffen u in deze geen standaardovereenkomsten en een kort geding tot nakoming van de overeen gekomen bepalingen voeren we al helemaal niet.

Voor degene die het nog niet in de gaten had, dit is een bijzonder sarcastisch stukje, maar kennelijk is dit nodig, omdat er daadwerkelijk mensen in dit land serieus nadenken over de wipdeal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *