De Tweede Kamer heeft ingestemd met de afschaffing van de verplichte digtale procesvoering in handelszaken bij de Rechtbank Gelderland en Midden-Nederland. De inhoud van dit artikel doet vermoeden dat het hier om een gering iets gaat, maar waar het in feite om gaat is veel groter, namelijk de laatste opruimactie van het project KEI, de volledig mislukte en geldverslindende digitalisering van de rechtspraak in ons land.

Wie gelooft mij nu nog als ik anno 2019 aan een burger uit moet leggen dat ik een telefax dien te gebruiken als ik een Rechtbank of Hof aan dien te schrijven en dat email in dat kader uit den boze is? Ik durf het op verjaardagsfeestjes al niet meer te benoemen en zwijg maar als men vraagt welk vak ik eigenlijk heb.

De tweede link hieronder is mogelijk nog erger. De overheid heeft nu bepaald dat het niet meer van belang is om juridische procedures te automatiseren, maar zet in op digitale toegankelijkheid van de rechtspraak. Kennelijk is dat voor haar het hoogst haalbare en heeft zij haar eigen ambitie ernstig bijgesteld.

Wanneer men al het geld dat KEI gekost heeft geïnvesteerd zou hebben in de sociale advocaatuur die tot op de dag van vandaag met uitsterven wordt bedreigd vanwege het volledig kapot bezuinigen van dat stelsel dan zou niemand van u burgers nog piepen over de manier waarop u een proces aan kunt spannen. Al zou u het net als vroeger op een stenen lei moeten uithakken, wat maakt het uit, u was verzekerd van goede rechtsbijstand en daar kan gelukkig nog altijd geen computer tegen op.

Dat het mislukken van het KEI project geen enkele politieke gevolgen kent en men kennelijk alweer vergeten is dat dit zoveel belastingeld gekost heeft past ook geheel in dit plaatje. Een KEI is er toch zeker niet om te werpen?

Maar wees gerust, er wordt gefluisterd dat de telefax nog voor 2060 zal worden afgeschaft ­čśë

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Tweede-Kamer-stemt-in-met-procesvernieuwing-in-civiele-zaken-en-einde-verplicht-digitaal-procederen-bij-rechtbanken-Gelderl.aspx

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Digitalisering-civiel-recht-en-bestuursrecht-gaat-verder.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *