We leven in een tijd waarin alles kennelijk gespecialiseerd dient te worden. Ook Rechtbanken denken steeds meer na of zij specifieke juridische problemen kunnen oplossen op bijzondere zittingen. Een nieuw experiment van de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht is de speciale zitting voor mensen die hun zorgpremie niet betaald hebben en om die reden aangesproken worden door de zorgverzekeraar.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtbank-experimenteert-met-speciale-zittingen-voor-wanbetalers-zorgpremie.aspx

Waar iedere droge jurist zou stellen dat het hier vaak gaat om de meest eenvoudige incassozaken, meent de Rechtbank Midden-Nederland ter zitting te moeten samenwerken met het schuldhulploket van de gemeente om ter zitting op zoek te kunnen gaan naar de oplossing van de onderliggende problemen. Daarbij ervan uitgaan dat mensen die de zorgpremie niet kunnen betalen vaak veel meer financiële problemen hebben, een vaak juist aanname.

De constatering in dit kader dat de gedaagde partij ter zitting ook gelijk een betalingsregeling kan treffen staat los van dit soort speciale zittingen, omdat dat in iedere zaak kan en ook veelal nog voor een zitting tussen partijen geregeld wordt. Voor het enkel treffen van een regeling is die speciale zitting dus niet nodig.

De gedachte achter dit soort aanpak is een nobele, in die zin dat de Rechtbanken kennelijk proberen om de achterliggende problematiek aan te pakken, constaterende dat dit niet vaak lukt enkel door het wijzen van een vonnis. Een vraag die tegelijkertijd rijst is of het ook niet aan diezelfde Rechtbank is om toch vooral bij haar leest te blijven, net als de spreekwoordelijke schoenmaker dat steeds moet doen.

Het ter zitting proberen door te verwijzen naar ketenpartners die de gedaagde partij mogelijk kan helpen om zijn of haar problemen aan te gaan pakken is op zich een goed idee, maar wanneer die wens tot het helpen van de procespartij de eigenlijke taak van de rechter, namelijk het spreken van recht, gaat overschaduwen slaat het systeem naar mijn mening te zeer door.

Er lijkt nog geen sprake te zijn van doorslaan in dit geval, maar ik constateer ook door dit soort proefprojecten dat de Rechtspraak in het algemeen moeite heeft met het helder blijven houden van haar eigenlijke taak. Het slachtoffer in een grote strafzaak mag nog niet mee bepalen wat de straf wordt van de dader, want van een verdachte wordt niet meer gesproken tot het moment van veroordeling en de gedaagde partij die een betalingsverplichting niet nakomt wordt beschermd…. Wat is de volgende stap?

Bij KBW Advocaten en Mediators hebben wij geen probleem om onze taak af te bakenen, namelijk het steeds passend van dienst zijn van u op veel juridische rechstsgebieden. Wij verwijzen u zelfs door als dat nodig is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *