Oud en Nieuw, vuurwerk voor het Openbaar Ministerie ?

Eigenlijk is het heel helder wat zou moeten veranderen in ons strafrecht, niet zozeer het zwaarder straffen, als wel sneller straffen. Iemand die iets gedaan heeft wat niet mag moet schrikken van de tijd waarbinnen hierop gereageerd wordt. Als een moederkat die het al te baldadige jong gelijk in zijn nekvel pakt.

Waarom duurt het in dit land vaak twee jaar voordat een verdachte van een strafbaar feit op een zitting krijgt te horen wat aan hem verweten wordt? Niet zozeer omdat het OM niet sneller zou willen straffen, maar simpelweg omdat de administratieve procedures stroperig zijn in de ergste zin van het woord.

Eenmaal per jaar constateert men aan de zijde van het OM de ambitie om supersnelrecht toe te passen, namelijk net na de jaarwisseling. Dat is een experiment dat al enkele jaren wordt gehouden, maar ook een experiment met zeer wisselende resultaten. Het lijkt een paradepaardje van het OM te zijn om in de media toch vooral te kunnen stellen dat er fors hoge straffen geëist zijn tegen verdachten die zich tijdens de jaarwisseling bezig hielden met geweld tegen agenten of ander verwerpelijk gedrag. Jammer dat het OM in datzelfde verhaal er niet bij vermeldt dat in 60% van de gevallen in januari 2014 een lagere straf werd opgelegd dan dat er werd geëist en dat er zelfs iemand na vier maanden is vrijgesproken.

Met die gegevens zou men verwachten dat het OM voor de komende jaarwisseling af zou zien van het toepassen van supersnelrecht, al was het maar om te voorkomen dat opnieuw fors lagere straffen opgelegd worden dan geëist. Niets is echter minder waar, het OM is consequent in al haar eigenwijsheid en zal opnieuw voor het supersnelrecht gaan. Dat haar eigen organisatie dat feitelijk niet aankan en dat in alle snelheid kapitale fouten worden gemaakt, die maken dat verdachten ten onrechte worden vrijgesproken of te lage straffen krijgen is blijkbaar geen reden om anders te besluiten.

Begrijpt u het bovenstaande alstublieft niet verkeerd. Hoewel wij als advocaat de tegenspeler van het OM in het strafrecht zijn is het goed dat verdachten op zorgvuldige wijze berecht worden. Dat hoort bij de werking van de democratische rechtsstaat. Niet iedereen kan immers onschuldig zijn. De moederkat zit echter in een hoekje te lachen om de werkwijze van het OM. Zij weet immers als geen ander dat het zinloos is om haar jong te snel bij het nekvel te willen grijpen, omdat het misgrijpen iedere straf teniet doet gaan. Het jong zal haar niet gauw meer serieus nemen.

Uiteraard bent u ook in januari 2015, net als de rest van volgend jaar, van harte welkom bij KBW Advocaten op de Dorpsstraat 43 te Schinnen, voor al uw strafzaken. In zaken waarin het mogelijk is leveren wij u gegarandeerd vuurwerk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *