Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht, het nieuwe arbeidsrecht, waar ik al vaker over schreef. Onderdeel van dat nieuwe arbeidsrecht is onder andere de mogelijkheid om als werknemer een getekende vaststellingsovereenkomst betreffende het einde dienstverband te vernietigen binnen twee weken na ondertekening.

 

Uiteraard ziet men de laatste maanden dat ondernemers zich aan het voorbereiden zijn op de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht. De inhoud van vaststellingsovereenkomsten zag men daarbij mee veranderen.

 

Regelmatig komt ons kantoor vaststellingsovereenkomsten tegen waarin staat dat de werknemer voorafgaand aan het sluiten van die overeenkomst een bedenktermijn van twee weken in acht heeft genomen alvorens te tekenen. Is dat wel voldoende?

 

Net als bij iedere nieuwe wetgeving zal de tijd en de uitspraken van rechters leren hoe strikt de bedenktijd voor werknemers moet worden uitgelegd. Volgt men de letter van de wet, art. 7:670b BW dan staat daarin immers te lezen dat de veertien dagen bedenktijd pas ingaat na totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst.

 

De werkgever die volstaat met een passage als bovenstaande in de vaststellingsovereenkomst waarin staat dat de werknemer voorafgaand aan het tekenen daarvan twee weken bedenktijd heeft gehad loopt nog een ander gevaar. Volgens de wet dient de werkgever de werknemer immers binnen twee dagen na ondertekening van de overeenkomst te wijzen op het bestaan van die bedenktermijn van de werknemer. Door de enkele vermelding dat de werknemer tijd gehad heeft zich te bedenken wordt deze sec gezien uiteraard nog niet geïnformeerd.

 

Het valt vanuit de positie van de werkgever uiteraard te begrijpen dat hij op de kortst mogelijke termijn wil weten of de overeenkomst tussen partijen geldig is en dat hij niet zit te wachten op een bedenktermijn na het sluiten van een overeenkomst. Een ondernemer die op zekerheid wenst te varen dient zich echter te bedenken dat die zekerheid pas echt verkregen wordt na veertien dagen na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst en doet er goed aan de werknemer te informeren over die bedenktermijn in een begeleidende brief bij het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst.

 

Vragen over het nieuwe arbeidsrecht? KBW Advocaten en Mediators. Ook na twee weken nog altijd uw beste keuze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *