Binnen Europa bestaan er verdragen die bedoeld zijn om een antwoord te geven op de vraag welke rechter bevoegd is om een procedure te kunnen voeren. Zo ook op het gebied van het personen- en familierecht en de vraag of een ouder al dan niet met het gezamenlijk gezag belast moet worden.

Bij verdrag is daarover bepaald dat de rechter in de gewone verblijfplaats van het minderjarige kind bevoegd is om kennis te nemen van een verzoekschrift betreffende gezag en omgang en dat het daarbij van belang is dat het gaat om de datum bij aanvang van die procedure. Als de verblijfplaats hangende een procedure wijzigt dan maakt dat de rechter dus niet ineens onbevoegd.

ECLI:NL:GHARL:2022:2020 is een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van deze week, waarin die regels nog eens heel helder worden verwoord. De vrouw die hangende deze procedure verhuisd was naar Duitsland vond bij het Hof geen gehoor, in die zin dat het Hof zichzelf bevoegd achtte en geen reden zag voor een verwijzing naar de Duitse rechter, omdat het Hof meende dat deze niet per se beter in staat zou zijn te beslissen op de verzoeken van de man.

Heeft u vragen over het personen- en familierecht, dan kunt u daarmee altijd terecht bij KBW Advocaten en Mediators te Schinnen, ongeacht uw woonplaats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *