Wanneer u als werkgever meent dat er een situatie is ontstaan waarin het niet langer van u gevergd kan worden het dienstverband met een van uw werknemers voort te laten duren, dan kunt u ervoor kiezen om aan die werknemer ontslag op staande voet te geven wegens een dringende reden.

Het is vervolgens wel aan u als werkgever om die gestelde dringende reden ook voldoende aan te kunnen tonen, wanneer er na het gegeven ontslag op staande voet een verzoekschriftprocedure volgt, hetgeen in de meeste gevallen het geval is.

Kiest u er als werkgever voor om niet slechts één, maar meerdere redenen aan werknemer mede te delen die maken dat u voor ontslag op staande voet heeft moeten kiezen, dan kunt u daardoor bedrogen uitkomen. Wanneer u immers kiest voor een veelvoud aan redenen dan moeten ook al die redenen op zichzelf voldoende vast komen te staan. Als een van de gestelde redenen niet of niet voldoende kan worden aangetoond stort het hele kaartenhuis in elkaar.

U kiest er dus beter voor om een dringende reden enkelvoudig te stellen en te bewijzen, ter voorkoming van be wijsnood aan uw zijde. De Rechtbank Oost-Brabant heeft deze week nog maar eens in een heldere uitspraak uiteengezet hoe te toetsen bij een meervoudige dringende reden voor ontslag, ECLI:NL:RBOBR:2022:578.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *