Art. 1:4 Burgerlijk Wetboek lid 1 bepaalt dat een ieder de voornamen zal dragen die aan hem of haar gegeven worden bij de geboorteakte van de gemeente waarin die persoon geboren wordt. Dat betekent ook dat het enkel ouders kunnen zijn die voor een kind bepalen welke voornamen hij of zij verkrijgt. Het kind kan op latere leeftijd, maar ook nog als minderjarige, eventueel verzoeken tot een voornaamswijziging. Anders dan het wijzigen van uw achternaam verloopt het verzoek tot wijzigen van een voornaam wel via een juridische procedure bij de Rechtbank. U heeft voor het indienen van een dergelijk verzoek steeds een advocaat nodig.

De reden voor wijziging van voornamen is gelegen in het belang van de persoon zelf. Als het in het belang van een, minderjarig of meerderjarig, persoon is om de voornamen die hem of haar gegeven zijn te wijzigen, dan biedt 1:4 lid 4 BW de mogelijkheid om een voornaam te wijzigen.

De Rechtbank is doorgaans kritisch in de toets of een verzochte wijziging van voornamen al dan niet tot wijziging moet leiden. De Rechtbank Oost- Brabant wees deze week nog een verzoek van een minderjarige tot wijziging van de Nederlandse voornamen af, omdat de reden naar haar mening onvoldoende was. De stelling van de wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige was dat de voornamen gewijzigd dienden te worden, omdat deze niet 1-op-1 konden worden overgenomen op een Marokkaans paspoort. Of dat zo was werd onvoldoende helder in rechte en de Rechtbank wees het verzoek daarop af.

Een voorbeeld van een verzochte voornaamswijziging die in de praktijk wel succesvol bleek is onder andere een Nederlandse cliënte van ons kantoor die zich op enig moment uitschreef in de Katholieke kerk en vervolgens constateerde dat zij enkel Christelijke voornamen had verkregen bij haar geboorte. Dat verzoek werd gegrond verklaard en de Christelijke voornamen werden op haar verzoek verwijderd. Wijziging kan ook verwijdering van één of meer voornamen inhouden.

Een ander voorbeeld van een geslaagd verzoek tot voornaamswijziging was een jonge vrouw die onder meer vernoemd was naar haar Tante Annie. De vrouw had vele leuke familieleden maar kwam er gaande haar leven steeds meer achter dat Tante Annie alles behalve leuk en prettig was, met zelfs psychische klachten aan de zijde van de vrouw tot gevolg, zodat de Rechtbank haar volgde in haar verzoek om de naam Annie als voornaam te mogen verwijderen.

Het is niet alleen mogelijk om uw eerste voornaam te wijzigen, maar ook de overige voornamen, indien u daar last door heeft.

Indien u uw voornaam wenst te wijzigen dan zijn wij u daarbij uiteraard gaarne van dienst. De eerste stap daartoe is een goede kop koffie op ons kantoor en het aanmaken van een nieuw dossier, dat wij op uw achternaam registreren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *