Hoewel de Hoge Raad geen duidelijke richtlijnen geeft over de vraag waar de grens ligt van het bedrijfsmatig kunnen gebruiken van een huurwoning waarop de bestemming wonen is  gevestigd doet u er als huurder goed aan om de bestemming wonen in acht te houden.

Natuurlijk is het in deze tijd denkbaar dat u als ZZP-er aan de keukentafel met uw laptop zit te werken, iets waarvoor u niet hoef te vrezen als het gaat om de huurovereenkomst, maar u heeft als huurder van een huurwoning in ieder geval wel de plicht om het gehuurde voor het grootste gedeelte als woonbestemming te gebruiken.

In de meeste huurovereenkomsten vindt men een bepaling waarin staat dat de huurder verplicht is het gehuurde als woning te gebruiken. Doet u dat niet, of niet in overwegende mate, dat pleegt u wanprestatie en loopt u het risico dat de verhuurder een einde maakt aan uw huurovereenkomst.

In een uitspraak uit november 2016 van de Rechtbank Limburg te Maastricht blijkt nog eens dat voorzichtigheid als huurder is geboden. Het ging in die zaak om een bakker die ooit begonnen met koekjes op kerstochtend steeds meer bakte in de huurwoning en op enig moment ook de huurwoning zodanig had ingericht dat hij hierin niet alleen in staat was om te bakken voor verkoop, maar ook om bakproducten vanuit die huurwoning te kunnen verkopen. In feite had de huurder dus een bedrijf in een woning die niet bestemd is om gebruikt te worden als bedrijf.

De uitspraken die men op dit gebied tegenkomt verschillen nog al eens, maar waar het in ieder geval om lijkt te gaan is het gebruiken van de woning voor het grootste deel als woonruimte en het voorkomen van overlast als gevolg van uw bedrijfsactiviteiten in de huurwoning. Als er sprake is van overlast door uw bedrijf is het aannemelijk dat de kantonrechter eerder overgaat tot ontbinding van de huurovereenkomst.

Het hebben van een schoonheidssalon aan huis, in de garage, bijbouw of op één slaapkamer lijkt dus binnen de niet heldere grens te liggen, het exploiteren van een bordeel in het gehele huis is dat niet. In de Rechtspraak komt tevens een beeld naar voren dat het verrichten van illegale activiteiten sneller reden vormt om de huurovereenkomst te ontbinden.

Het advies is dan ook helder: als u voornemens bent om vanuit uw huurwoning bedrijfsmatige activeiteiten te ontplooien zorg er dan voor dat die activiteiten de woonbestemming en het gebruik van de huurwoning als woning niet in de weg staan. Twijfelt u daarover en constateert u voor zichzelf dat de bedrijfsactiviteiten een zodanige vlucht nemen dat het huis steeds meer gebruik wordt voor uw onderneming zoek dan een leuke bedrijfsruimte in de buurt. Daarin kunt u niet alleen beter terecht, maar vanuit dat pand kunt u ook gericht reclame naar buiten toe maken, iets dat u bij een gehuurd woonhuis beter niet kunt doen als uw huurovereenkomst en de voortzetting daarvan veel waard is.

De keuze is aan u: of u kiest voor gebakken broden of u zit straks enkel met gebakken peren. Die verkopen als bakker uiteraard een stuk minder goed.

Voor al uw huurrechtelijke vragen kunt u terecht bij KBW Advocaten en Mediators aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen, waarop een bedrijfsbestemming is gevestigd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *