Wanneer u op grond van art. 27 Sv. als verdachte van een strafbaar feit wordt aangemerkt, hetgeen vaak sneller het geval kan zijn dan u durft te geloven, kunt u worden aangehouden door de politie hiervoor. Die aanhouding is gericht op het doen van onderzoek naar de tegen u gerezen verdenking.

Tot 1 juli 2017 mocht de politie u als verdachte gedurende zes uur ophouden voor verhoor, hetgeen betekent dat u die uren in het cellencomplex van het plaatselijke politiebureau dient te verblijven. Dat is uiteraard niet prettig, maar tegen die mogelijkheid van de politie kunt u helaas niets ondernemen. Ook juridisch niet.

Zes uur bleek in veel gevallen te weinig voor de politie om haar onderzoek af te ronden, zodat in de praktijk vaak na die termijn een IVS (inverzekeringstelling) werd toegepast, met als enige reden dat ze haar onderzoek net niet binnen zes uur afgerond zag. Een IVS is een mogelijkheid om u als verdachte gedurende drie dagen langer vast te houden op grond van het te verrichten onderzoek en maakt dat u gedurende die drie dagen niet weet of en zo ja wanneer u weer in vrijheid gesteld wordt.

Vanaf 1 juli 2017 is de duur van het ophouden voor verhoor van zes uur uitgebreid naar negen uur. Dat lijkt in eerste instantie vervelend voor u als verdachte maar de praktijk zal uitwijzen of dat ook zo is. Het zou in de praktijk immers kunnen betekenen dat u weliswaar drie uur langer moet zitten maar als dat betekent dat u daardoor niet geconfronteerd wordt met een IVS dan betekent dat uiteindelijk dat u eerder weet waar u aan toe bent.

Indien u wordt aangehouden voor verhoor kunt u steeds aangeven dat u graag ziet dat KBW Advocaten en Mediators uw voorkeursadvocaat is, waarna mr. R.A. Wijnands u graag komt bezoeken. Dat bezoek zal in ieder geval binnen negen uur plaatsvinden 😉

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *