Tijdens de coronacrisis is al vaker geprocedeerd over de vraag of de huurder van bedrijfsruimte gehouden kan worden om de overeen gekomen huur te voldoen terwijl hij als gevolg van de sluiting door corona geen omzet meer kon genereren. Hoe komt u tot huurpijsvermindering? Dat mondde uit in wisselende uitspraken en weinig duidelijkheid, tot aan 27 januari jl.

De kantonrechter te Den Haag heeft vorige week immers in een zaak bepaald dat het omzetverlies in een horecazaak als gevolg van de lockdown reden kan zijn om de huurprijs te halveren, maar in ieder geval te verminderen, omdat zowel huurder als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst dit niet hadden hoeven te voorzien. ECLI:RBDHA:2021:461.

Dat biedt mogelijkheden voor huurders die als gevolg van de sluiting niet langer in staat zijn om de overeen gekomen huurprijs te voldoen. Dit betrof een horecazaak, maar gelet op het feit dat ook niet essentiƫle winkels inmiddels op last van de overheid gesloten zijn zou deze uitspraak ook voor winkeliers kunnen gaan gelden.

De enige kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is dat het in de aangehaalde uitspraak ging om een huurachterstand die met terugwerkende kracht naar het verleden gematigd werd, maar waarom dit niet met de toekomstige huurtermijnen zou kunnen om dezelfde reden valt niet in te zien.

Bent u huurder van een horecapand of een winkel en loopt u financieel aan tegen het feit dat u de huur niet meer kunt voldoen? Kom dan naar KBW Advocaten en Mediators in Schinnen, zodat wij de discussie met uw verhuurder op dit punt voor u kunnen voeren. Wij zijn in te huren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *