De titel zou zo kunnen komen uit het eerste beste handboek civiel procesrecht, omdat het een feit van algemene bekendheid is dat een geldvordering in kort geding zelden tot succes leidt. Toch ziet men af en toe uitspraken voorbij komen, waarbij geldvorderingen in kort geding wel worden toegekend, waardoor de vraag gesteld kan worden in hoeverre de titel nog als rechtsregel te gleden heeft.

Wat bijvoorbeeld te denken van een uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 27 januari 2021, ECLI:NL:RBOV:2021:385, waarin een geldvordering in kort geding werd toegewezen. Het ging in die zaak weliswaar om een door de gedaagde erkende en dus vaststaan de geldvordering, maar de mate waarop de spoedeisendheid van die vordering werd onderbouw geeft toch te denken.

De eiser stelde voor die spoedeisendheid dat hij de BTW over de geldvordering al had moeten afdragen aan de Belastingdienst en dat dit volgens hem de spoedeisendheid opleverde. De voorzieningenrechter ging daar kennelijk eenvoudig in mee.

Dat vorderingen in KG enkel kunnen worden toegewezen als zij een spoedeisend karakter hebben staat vast, maar in dit voorbeeld word die spoedeisendheid toch al te gemakkelijk aangenomen. Wellicht biedt dit een nieuwe ingang om vooral uw geldvorderingen in kort geding aan te brengen.

Heeft u haast? Kom dan met spoed naar KBW Advocaten en Mediators in Schinnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *