https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Methode-voor-helder-formuleren-uitspraken-steeds-vaker-gebruikt-door-strafrechters.aspx

Met verwondering nam ik deze week kennis van het feit dat de Raad voor de Rechtspraak geconstateerd heeft dat in het jaar 2018 in 78% van de gevallen betreffende strafzaken voldaan werd aan de richtlijn, die ervoor moet zorgen dat uitspraken in begrijpelijke taal geformuleerd worden, zie de link van www.rechtspraak.nl.

Dat de Rechtspraak bezig is met de vraag hoe uitspraken voor iedereen begrijpelijk gemaakt kunnen worden is uiteraard een nobel streven. De constatering dat dit in 78% van de gevallen gelukt lijkt te zijn, een vraag die daarbij rijst is gelijk wie dat getoetst heeft, betekent echter ook dat dit in 22% van de zaken niet is gelukt.

Bij de Gerechtshoven, de instantie die zaken in hoger beroep behandelt ligt dit percentage nog lager, te weten op 61% van de daar behandelde zaken. Dat is opmerkelijk nu juist bij een behandeling van een strafzaak in hoger beroep de zaak in veel gevallen veel zorgvuldiger bekeken wordt dan bij de Rechtbanken in eerste instantie. Het bekijken van een zaak zou toch met zich mee moeten kunnen brengen dat de zaak om die reden ook eenvoudiger uit te leggen valt.

Wat is het belang van het uitleggen van gerechtelijke uitspraken, of die nu gegeven worden door een Rechtbank of een Gerechtshof? Het antwoord daarop is eenvoudig, iedere burger van onze mooie Nederlandse Rechtsstraat moet kunnen begrijpen waarop er op een bepaalde manier recht gesproken wordt. Niet alleen omdat de gedachte in het strafrecht is dat de op te leggen straf aan een verdachte mede namens de gehele maatschappij aan hem of haar wordt opgelegd als teken van maatschappelijke afkeuring, maar zeker ook ter preventie ten opzichte van andere burgers. Het goed uitleggen van een vonnis maakt naar verwachting eerder dat anderen beter nadenken alvorens eenzelfde strafbaar feit te plegen, zodat dit een preventief effect met zich meebrengt.

In een Rechtsstaat moge de burgers verwachten dat rechtspraak steeds voor eenieder begrijpelijk is. Dat dit lastig zal zijn maakt dat niet anders.

Krijgt u te maken met een vonnis waar u geen spreekwoordelijke chocolade van kunt maken, omdat u de daarin gehanteerde taal onvoldoende begrijpt en daarmee ook de redenering niet, aarzel dan niet om contact op te nemen met KBW Advocaten en Mediators te Schinnen. Daar leggen wij in 100% van de gevallen graag voor u uit wat er bedoeld wordt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *