Sinds 1 januari 2017 heeft de politie de wettelijke bevoegdheid om verdachten van geweld te testen op alcohol en drugs. Is er bij geweldpleging alcohol en/of drugs in het spel, dan kan het Openbaar Ministerie een zwaardere straf eisen. Dat kan een hogere boete, of een langere taakstraf of celstraf zijn. Maar het kan ook gaan om bijzondere voorwaarden, zoals een alcoholverbod, locatieverbod, locatiegebod of gedragsinterventie.

Nederland is tot nu toe het enige land waar op alcohol en drugs kan worden getest om eenĀ  zwaardere straf te kunnen eisen bij geweld onder invloed. Zou er ook een reden zijn waarom er geen vergelijkbare wetgeving in andere delen van de wereld is?

Wanneer ik een vergelijking maak in onze eigen wetgeving, en wel op het gebied vanĀ  arbeidsrecht, valt er op zijn zachtst gesproken iets heel merkwaardigs op.

In ontslagzaken waarbij alcoholgebruik van de werknemer een rol speelt, gaat het in de eerste plaats om de vraag of sprake is van een ziekte of van een incident op het werk waarbij alcoholgebruik betrokken is. Bij de vraag of er sprake is van een geldige dringende reden die een ontslag rechtvaardigt wordt grote betekenis toegekend aan de omstandigheid of de werkgever al dan niet een voor de werknemers bekend, helder en consistent alcoholbeleid voert.

Of ontslag mogelijk is hangt er grotendeels vanaf of er sprake is van verslaving aan de kant van werknemer. Verslaving aan alcohol wordt namelijk door veel rechters gezien als ziekte, waardoor de werknemer de verhoogde ontslagbescherming geniet van een zieke werknemer indien hij door zijn ziekte arbeidsongeschikt is voor zijn werk.

Daar komt bij dat de lijn in de rechtspraak is, dat een verzoek aan de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, veelal zal worden afgewezen indien de werkgever aan de werknemer onvoldoende hulp heeft geboden om van zijn verslaving af te komen.

Blijkbaar kan dus aan de ene kant van de wet alcoholgebruik worden gezien als een ziekte, en biedt daarbij bescherming aan de betreffende persoon, en aan de andere kant wordt het sinds de invoering van deze nieuwe wetgeving in het strafrecht gezien als een strafverzwarende omstandigheid. Een inconsistent beleid van onze wetgever lijkt mij. U kunt dus beter onder invloed van alcohol op uw werk verschijnen dan iemand slaan, zo lijkt het.

Hoe bovenstaande in de praktijk zal uitwerken, naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving, zal nog moeten blijken. Kunnen wij hulp bieden in deze tegenstrijdige wetgeving dan weet u ons te vinden, KBW Advocaten en Mediators te Schinnen. Een borrel zullen we niet aanbieden, maar wel een lekkere kop koffie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *