De laatste jaren wordt in een toenemend aantal zaken een bijzonder curator benoemd om de belangen van kinderen binnen en buiten de rechtszaal te behartigen. De mogelijkheid om een bijzonder curator te benoemen is ontstaan omdat kinderen geen gebruik kunnen maken van een zelfstandige rechtsingang (zelfstandig kunnen procederen).
Om een bijzonder curator te kunnen benoemen moet er sprake zijn van een ernstig conflict bijvoorbeeld over de omgangsregeling tussen de minderjarige en zijn of haar ouders, of een meningsverschil over de studiekeuze. Kleine problemen zoals ruzies over hoe laat de minderjarige thuis moet zijn behandelt een bijzonder curator niet.
In afstammingszaken, waarin bijvoorbeeld de vraag aan de orde is of een kind mag worden erkend, wordt standaard een bijzonder curator benoemd. Iedereen kan tot bijzonder curator worden benoemd doch in de praktijk zijn het meestal advocaten en soms orthopedagogen of psychologen. Bij de benoeming van de bijzonder curator geeft de rechter de bijzonder curator een duidelijke taakomschrijving mee. De bijzonder curator heeft hierbij een bemiddelende rol en zal, indien het conflict niet kan worden opgelost, uiteindelijk de rechtbank adviseren. In de praktijk heeft de bijzonder curator één of meerdere gesprekken met de belanghebbenden (bijvoorbeeld de ouders) en indien de leeftijd dat toelaat met de minderjarige zelf. Het belang van het kind staat hierbij voorop.
Wie kunnen er nu voor zorgen dat een bijzonder curator wordt benoemd? Zoals aangegeven kan de rechter zelf deze beslissing maken indien hij/zij van mening is dat de belangen van de kinderen klem komen te zitten, maar ook de ouder(s), pleegouder(s), (gezins)voogd of voogdijinstelling kunnen een verzoekschrift indienen bij de rechtbank om een bijzonder curator te benoemen, via de bijstand van een advocaat.
Uniek bij de benoeming van een bijzonder curator is dat de kinderen zelf ook een brief of email aan de rechter kunnen sturen met het verzoek om een bijzonder curator te benoemen. De rechter bekijkt dan of het noodzakelijk is of een bijzonder curator wordt benoemd en wat de taakomschrijving is. Ook indien er een hulpvraag komt zonder een concreet verzoek kan de rechter een bijzonder curator benoemen. Meestal begint de rechtbank met het uitnodigen van het kind en eventueel de ouders voor een gesprek.
Ons kantoor heeft veel ervaring met bijzonder curator zaken en treedt ook op als bijzonder curator. Wilt u een verzoekschrift indienen tot benoeming van een bijzonder curator of meer informatie, dan bent u uiteraard van harte welkom bij KBW Advocaten en Mediators aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *