Nee het is geen grap, omdat klachten altijd serieus genomen moeten worden, maar per 1 april 2018 is ons kantoor aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Die Geschillencommissie kan door consumenten worden ingeschakeld als u niet tevreden bent over onze dienstverlening.

Het inschakelen van die geschillencommissie moet u zien als een extra service van ons kantoor, maar is niet de eerste te nemen stap bij uw onvrede. Indien u niet tevreden bent over onze dienstverlening is de eerste stap die onvrede kenbaar maken bij de advocaat die uw zaak behandeld. Nadat u dat gedaan heeft zal uw advocaat in eerste instantie met u het gesprek aangaan om te kijken of die onvrede kan worden weggenomen.

Bent u na dat eerste gesprek nog niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij onze interne klachtenfunctionaris mw. mr. B. Arts-Colen.

Indien ook haar afhandeling van uw klacht onvoldoende voldoening brengt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, zij het dat mediationzaken hier buiten vallen. Over mediationzaken kunt u inhoudelijk klagen, nadat u bovenstaande interne procedure doorlopen heeft, bij de vFas, of MFN, afhankelijk van het antwoord op de vraag wie uw mediatior is geweest.

Uiteraard hopen wij als kantoor dat uw klacht niet tot bij de Geschillencommissie Advocatuur hoeft uit te komen en dat uw klachten eerder opgelost kunnen worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 4 =