Zoals ieder jaar heeft de Minister van Justitie ook dit jaar het percentage bepaald waarmee alimentatieverplichtingen geïndexeerd moeten worden per 1 januari 2017. Dat geldt voor zowel kinderalimentatie- als ook voor partneralimentatie. Het percentage voor dit jaar bedraagt 2,1%.

 

Iedereen die alimentatie moet betalen wordt geacht het door hem of haar te betalen bedrag met 2,1 % per maand te verhogen. Dat is een wettelijke verplichting waar niet eerst een brief van de alimentatiegerechtigde voor moet volgen, maar een verplichting die automatisch in werking treedt.

 

Te vaak zien wij alimentatieplichtigen die menen dat ze al genoeg betalen en vanuit een soort van eigenwijsheid dan maar zelf bepalen dat ze de indexering niet hoeven te voldoen. Dat kan goed gaan, tot het moment dat de alimentatiegerechtigde hen daarop aanspreekt.

 

Het niet voldoen van de indexering levert automatisch een achterstand op in het voldoen van de alimentatie en telt men iedere maand 2,1 % erbij dan kan die achterstand al gauw oplopen. Bedenkt men daarbij dat een alimentatiegerechtigde gedurende vijf jaar achterstanden in de alimentatie kan innen gelet op de verjaringstermijnen dan is het risico van het niet tijdig voldoen van de indexering naar mijn mening te groot. Ik zou dan ook gewoon iedereen die alimentatie moet voldoen adviseren te voldoen aan de verplichting tot indexering.

 

Ontvangt u alimentatie en constateert u dat het door u ontvangen bedrag niet geïndexeerd is dan zijn wij uiteraard steeds bereid om de daardoor ontstane achterstand bij de alimentatieplichtige te vorderen. Ook voor al uw andere alimentatievragen kunt u steeds terecht bij KBW Advocaten en Mediators aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen waar de prijzen per 1 januari 2017 niet verhoogd zullen worden.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *