Een verblijf in de cel, betaal je dat wel?

Dat er in tijden van economische crisis steeds gezocht wordt naar nieuwe manieren om te bezuinigen op overheidsuitgaven is op zich zo vreemd nog niet. Het nieuwste idee van staatssecretaris Teeven lijkt dat wel, nu dat idee feitelijk inhoudt dat iedere gedetineerde de kosten van zijn verblijf in de gevangenis zelf moet betalen, althans hiervoor een eigen bijdrage dient te gaan voldoen van € 16,00 per dag. De vervuiler van de gevangenis betaalt, moet de achterliggende gedachte hierbij haast zijn.

In het nieuwe wetsvoorstel staat niet alleen te lezen dat de gedetineerde een eigen bijdrage van € 16,00 per dag dient te voldoen voor zijn verblijf in een cel, maar tevens dat de kosten van het in werking zetten van het overheidsapparaat betreffende zijn vervolging op de gedetineerde verhaald kunnen worden, tot een maximum van € 11.680,00.
Daarbij rijst niet alleen de juridische vraag of men de resocialisatie van ex-gedetineerden niet ernstig bemoeilijkt door hen bij hun vrijlating al met een nieuwe schuld op te zadelen, maar tevens of er geen sprake is van een bijkomende straf. In feite betreft het immers een verkapte boete voor een gedetineerde die toch vaak niet in staat zal zijn dit bedrag te voldoen, zeker niet bij een langer verblijf in detentie.

Een andere vraag die speelt is de vraag in hoeverre rechters rekening zullen gaan houden met het feit een veroordeelde die kosten in de toekomst moet gaan voldoen. Het wetsvoorstel lijkt die vraag onvoldoende te hebben gesteld, laat staan het verwachte antwoord daarop te hebben onderzocht. In een tijd waarin de volksmond vol is van strenger straffen is het goed mogelijk dat de straffen in de praktijk juist lager worden, omdat rechters mogelijk rekening houden met de “boete” voor het vastzitten.

Dat men als samenleving wenst te bezuinigen op de kosten van het gevangeniswezen is begrijpelijk, maar het treffen van maatregelen daarvoor lijkt alleen zinvol te zijn indien is doorberekend wat het de samenleving kost om ex-gedetineerden met schulden weer vrij te laten in onze maatschappij. Wellicht is het geen bezuinigingsmaatregel maar slechts een nieuwe kostenpost door dat effect.

Dreigt men ook u vast te zetten in de gevangenis dan bent u uiteraard van harte welkom bij KBW Advocaten aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen. Het is mogelijk dat u hiervoor een eigen bijdrage moet betalen, maar zeker niet elke dag.