BTW op een parkeerboete? Het als ondernemer kunnen aftrekken van BTW onbegrenst?

Iedere ondernemer zal weten dat aan het ondernemerschap voor- en nadelen kleven. Het grootste nadeel van het hebben van een eigen bedrijf is wellicht dat u geen zekerheid heeft op een vast maandelijks inkomen, maar als u daarmee kunt leven dan biedt het hebben van een onderneming zeker ook voordelen.

Een ondernemer is fiscaal in staat om de BTW over gemaakte bedrijfskosten af te trekken, lees: in mindering te brengen op zijn fiscale winst.

Op 23 maart jl. deed de Hoge Raad een opmerkelijke uitspraak, ECLI:NL:HR:2018:412. Het ging in deze om de vraag of iemand die een verkeersboete had gekregen, een naheffing parkeerbelasting, kon verzoeken om een factuur met BTW, zodat hij als ondernemer hierdoor vervolgens in staat werd gesteld om die BTW boekhoudkundig te kunnen verwerken. Op zich een begrijpelijke vraag, al neigt de ondernemer die een dergelijk verzoek doet wel door te slaan in het zoeken naar aftrekmogelijkheden binnen zijn onderneming.

Het antwoord op de vraag of een ondernemer van de overheid mag verwachten dat hij een factuur met BTW ontvangt naar aanleiding van een parkeerboete is in deze zaak helaas nog niet gegeven. De Hoge Raad deed deze zaak af met de constatering dat het zoeken naar dat antwoord niet past binnen de kaders van deze procedure, nu het antwoord de verplichting tot het voldoen van de aanslag op zich niet kan wijzigen.

Dat de Hoge Raad formele eisen stelt aan haar uitspraken is uiteraard te begrijpen, maar wellicht was het toch handiger geweest als de Hoge Raad in een overweging ten overvloede de vraag die voorlag wel had beantwoord, al was het maar om te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw deze vraag in rechte beantwoord wenst te zien en daarmee gebruik maakt van de capaciteit van ons rechtsstelsel dat zich mogelijk met grote issues bezig te houden heeft.

Heeft u serieuzere zaken als ondernemer te bespreken dan een parkeerboete dan kunt u bij KBW Advocaten en Mediators aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen niet alleen goed terecht maar ook gratis parkeren.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *