Dat er de laatste maanden veel is veranderd op het gebied van kinderalimentatie, als gevolg van gewijzigde fiscale regels, zal bij de meeste mensen inmiddels al bekend zijn. Hierover schreven wij immers al eerder. Wat veel minder bekend lijkt te zijn is het feit dat een stiefouder ook te maken kan krijgen met een onderhoudsverplichting voor kinderen die niet van hem of haar zijn.

 

De wet bepaalt dat een stiefouder die trouwt met een ouder die onderhoudsplichtig is voor minderjarige kinderen tevens onderhoudsplichtig voor die kinderen wordt, indien die kinderen tot hetzelfde gezin behoren. Als de kinderen inwonend zijn bij de ouder met wie de stiefouder trouwt wordt hij of zij dus mede onderhoudsplichtig.

 

In dat geval zijn er geen twee ouders meer die financiële verantwoordelijkheid dragen voor de kinderen, maar drie, en zal de behoefte van de kinderen ook door drie ouders moeten worden voldaan, uiteraard als er hiertoe draagkracht is.

 

Dat de stiefouder die in het huwelijk treedt met een onderhoudsplichtige ouder zijn rol niet altijd helder heeft bleek uit een zeer recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2015:598, gepubliceerd op 2 juni 2015. De onderhoudsplichtige vader diende in deze zaak een wijzigingsverzoek in gebaseerd op het feit dat de onderhoudsplichtige moeder hertrouwd was en dus dat er drie ouders waren die de financiële verantwoordelijkheid ten opzichte van de kinderen hebben. De Rechtbank nam die wijziging aan en constateerde vervolgens dat de stiefvader had nagelaten om zijn inkomensgegevens in het geding te overleggen.

 

De vrouw had hierbij betoogd dat het al te eenvoudig zou zijn om een wijziging in de draagkracht van de vader af te wentelen op de stiefvader om welke reden zij geen gegevens had overgelegd. De Rechtbank maakte hier korte metten mee en bepaalde dat zij geen beslissing kon nemen bij gebrek aan de benodigde informatie, lees: de inkomensgegevens van de stiefvader, en wees het wijzigingsverzoek van de man toe.

 

De les die men hieruit kan trekken is in ieder geval dat men als onderhoudsplichtige stiefouder niet al te snel moet menen dat men in de alimentatiezijlijn kan blijven staan. Vanaf het moment van trouwen speelt u volledig mee en wordt er van u ook financiële ondersteuning verwacht.

 

Is er dan geen enkele manier om onder die verplichting als stiefouder uit te komen? Jawel, die is er zeker. Gelet op het feit dat de onderhoudsverplichting van stiefouders alleen geldt voor gehuwde stiefouders of stiefouders met een geregistreerd partnerschap lijkt de oplossing te zijn om dan maar niet te trouwen. Ervan uitgaande dat mensen trouwen uit liefde en niet uit financiële overwegingen lijkt dat echter een erg rigoureuze oplossing.

 

Of u nu ouder of stiefouder bent, bij KBW Advocaten en Mediators aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen is iedereen steeds welkom met alle vragen op het gebied van kinderalimentatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *