Al eerder schreef ik over de arbeidsrechtelijke veranderingen die de Wet Werk en Zekerheid stelselmatig invoert en met zich mee brengt. Toch meen ik dat men niet genoeg over het nieuwe arbeidsrecht kan vertellen, omdat de praktijk leert dat zowel werkgevers als ook werknemers nog onvoldoende op de hoogte zijn van de wetswijzigingen.

 

Tot 1 juli 2015 was het voor een werkgever mogelijk om te kiezen langs welke formele route hij een in zijn ogen disfunctionerende werknemer wenste te ontslaan. Hij kon hiervoor naar de kantonrechter, maar liep daarbij het risico dat hij een hoge ontslagvergoeding kwijt was gebaseerd op de kantonrechtersformule. Dat was voor veel werkgevers reden om de route via het UWV Werkbedrijf te kiezen.

 

Men kon daar als werkgever een verzoekschrift indienen tot het verkrijgen van een ontslagvergunning en men wist als werkgever dat het UWV niet de juridische mogelijkheid had een vergoeding aan de werknemer toe te kennen. Het feit dat de procedure op zich vaak veel omslachtiger was nam men als werkgever daarbij voor lief, evenals het risico dat een werknemer na verlening van een ontslagvergunning nog een vordering uit kennelijk onredelijk ontslag zou kunnen instellen.

 

De mogelijkheid voor werknemers om na een eventueel ontslag een vordering jegens de ex-werkgever in te stellen op grond van kennelijk onredelijk ontslag vervalt per 1 juli 2015 in zijn geheel. Een extra zekerheid voor werkgevers dus.

 

Vanaf 1 juli 2015 is die keuze er niet langer voor werkgevers. Enkel nog in geval van ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen kan men kiezen voor de UWV-route en in geval het een werknemer betreft die al twee jaar arbeidsongeschikt is. Dat betekent dat een werkgever die van een disfunctionerende werknemer af wil enkel nog naar de kantonrechter kan. Het risico dat dit een hoop geld gaat kosten is echter ook beperkt door de wetgever door de gevreesde kantonrechtersformule af te schaffen en deze te vervangen door de zogenaamde transitievergoeding. De door werkgevers te betalen ontslagvergoeding valt daardoor veel lager uit.

 

Hoe kantonrechters om zullen gaan met disfunctionerende werknemers en daarmee gepaard gaande ontslagzaken zal dienen te blijken uit de toekomstige uitspraken op dit gebied.

 

Heeft u als werkgever nog vragen over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid dan bent u uiteraard van harte welkom bij KBW Advocaten en Mediators aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen. De route vindt u uiteraard op onze website www.kbw-advocaten.nl

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *